Zuivelindustrie

Borg de hoge kwaliteits- en hygiénestandaarden in uw fabriek om zo de beste zuivelproducten te blijven produceren.

Vraag een demo aan

Het EZ-GO platform
Industriestandaard voor de Zuivelindustrie

Digitale checklists voor het standaardiseren van al uw procedures en processen op de fabrieksvloer. Denk hierbij aan ploegenoverdracht, ombouwlijsten voor productwissels, veiligheidsprocedures zoals LOTO of glaslijsten en etc

Terugkerende taken plannen en uitvoeren voor autonoom / preventief onderhoud van machines en omgeving. Bijvoorbeeld: schoonmaak-, inspectie- en smeertaken, vervanging van onderdelen, afstellen van machines, kalibraties.

Digitale audits om te controleren of u aan de afgesproken norm voldoet. Bijvoorbeeld: veiligheids-, kwaliteits- of hygiëne-audits.

Werkinstructies, Standard Operating Procedures (SOP’s) en Eénpuntslessen (EPL’s) om op de werkplek altijd beschikbaar te hebben hoe het werk moet worden gedaan en vaardigheden te borgen.

Case studies Zuivelproducenten

Er gingen u al zuivelproducenten voor in de implementatie van het EZ-GO platform. Lees hier wat dit voor hen oplevert.

Veelzijdig platform voor iedereen binnen de Zuivelindustrie

Na het implementeren zal je op termijn o.a. de volgende voordelen ervaren:

  • Reductie in veiligheidsincidenten
  • Vermindering kwaliteitsdefecten
  • Efficiëntere en betere opleiding operators
  • Verhoging hygiëne werkvloer
  • Reductie ongeplande stilstanden
  • Verhoging productiviteit operators
Operators

Overzicht in het werk: wat moet je doen wanneer en hoe. Stel verbeteringen voor en signaleer afwijkingen sneller.

Teamleiders

Altijd real-time overzicht in de dagelijkse werkzaamheden en vaardigheden van operators.

Corporate

Stakeholders van SHE, HR, QA/QC kunnen werk standaardiseren en dit borgen door de hele organisatie.

Powerful Integration Tools

An evening dress that reveals a womans ankles while walking is the most.

Get Started

Detect patterns and trends of your competitors’ prices with a price monitoring software to make effective pricing decisions for higher revenue and ROI.

Free 14-day Trial Live Demo