Privacyverklaring van EZ Factory B.V.

Via haar dienst zal www.ezfactory.nl privacygevoelige of persoonlijke gegevens verwerken. EZ Factory B.V. hecht veel waarde aan de privacy van haar klanten en neemt de nodige zorgvuldigheid in acht bij het verwerken en beschermen van persoonlijke gegevens. Tijdens het verwerken houden we ons aan de eisen van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Dit betekent dat we:

 • duidelijk onze doeleinden specificeren voordat we persoonlijke gegevens verwerken, door gebruik te maken van deze privacyverklaring;
 • onze verzameling van persoonlijke gegevens beperken tot alleen de persoonlijke gegevens die nodig zijn voor wettelijke doeleinden;
 • eerst om uitdrukkelijke toestemming vragen om uw persoonlijke gegevens te verwerken in gevallen waarbij uw toestemming vereist is;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonlijke gegevens te beschermen en we hetzelfde eisen van partijen die persoonlijke gegevens in opdracht van ons verwerken;
 • uw recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonlijke gegevens die door ons worden bijgehouden, respecteren.

EZ Factory B.V. is de partij die verantwoordelijk is voor alle gegevensverwerkingen. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonlijke gegevens we verzamelen en voor welke doeleinden. We raden u aan om dit zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring werd voor het laatst gewijzigd op 21-05-2019.

Gebruik van persoonlijke gegevens
Door gebruik te maken van onze dienst, verstrekt u ons bepaalde gegevens. Dit kunnen persoonlijke gegevens zijn. We bewaren en gebruiken alleen de persoonlijke gegevens die rechtstreeks door u zijn verstrekt of waarvan duidelijk is dat ze aan ons werden verstrekt om te worden verwerkt.

We gebruiken volgende gegevens voor de doeleinden zoals vermeld in deze privacyverklaring:

 • Naam
 • Bedrijfsnaam
 • Functie
 • Mobiel telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Land

Reclame

Naast de advertenties op de website kunnen we u informeren over nieuwe producten of diensten:

 • per e-mail

Contactformulier en nieuwsbrief
We hebben een nieuwsbrief om geïnteresseerden te informeren over onze producten en/of diensten. Elke nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden voor onze nieuwsbrief. Uw e-mailadres wordt alleen met uw uitdrukkelijke toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Als u een contactformulier op de website invult of ons een e-mail stuurt, dan worden de door u verstrekte gegevens bewaard zolang dit, afhankelijk van de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail, nodig is om uw boodschap of e-mail volledig te beantwoorden en correct af te handelen. We kunnen gegevens langer bewaren als we hier wettelijk toe verplicht zijn.

Publicatie
We zullen uw klantgegevens niet publiceren.

Verstrekken van gegevens aan derden
Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of in het kader van een wettelijke verplichting.

Cookies
Onze website slaat informatie op in uw browser en vraagt deze op met behulp van cookies. Cookies hebben verschillende functies. Sommige zijn technische en functionele cookies, die gebruikt worden om ervoor te zorgen dat de site eruitziet, werkt en ‘aanvoelt’ zoals u als bezoeker dit verwacht. Andere cookies helpen bijvoorbeeld om u een meer gepersonaliseerde webervaring te bieden door het tonen van advertenties die gericht zijn op uw interesses.

Google Analytics
We gebruiken Google Analytics om bezoekers op onze website te volgen en rapporten te krijgen over hoeveel bezoekers de website gebruiken. We hebben de gegevensverwerkingsovereenkomst van Google geaccepteerd. We staan Google niet toe om informatie verkregen door Analytics voor andere Google-diensten te gebruiken en we anonimiseren de IP-adressen.

Beveiliging
We nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonlijke gegevens te verminderen.

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website verbonden zijn. We kunnen niet garanderen dat deze derden op een veilige en zorgvuldige manier met uw persoonlijke gegevens omgaan. We raden u aan om de privacyverklaringen van deze websites te lezen voordat u gebruikmaakt van deze websites.

Wijzigingen aan deze privacyverklaring
We behouden ons het recht voor deze verklaring te wijzigen. We raden u aan deze verklaring regelmatig opnieuw te bekijken, zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen.

Inzage in en wijziging van uw gegevens
U heeft het recht om inzage in uw persoonlijke gegevens te vragen. U kunt een correctie of verwijdering van uw persoonlijke gegevens vragen, wanneer de gegevens onjuist of niet meer relevant zijn. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens. U heeft het recht om een kopie van uw gegevens te verkrijgen in een gebruikelijk, machineleesbaar formaat, om deze aan een andere organisatie te kunnen overdragen. Als u van mening bent dat we uw persoonlijke gegevens verwerken op een manier die in strijd is met de geldende privacyregels, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit. U heeft het recht om uw toestemming voor de verwerking van eender welke gegevens in te trekken. Dit heeft geen invloed op de wettigheid van de gegevens die zijn verwerkt voordat de toestemming werd ingetrokken.

We gebruiken verschillende tools van derden om de behoeften van onze gebruikers beter te begrijpen en om de service en ervaring op onze website te optimaliseren. Dit laat ons toe om onze service op te bouwen en te onderhouden met gebruikersfeedback en gedragspatronen tijdens het browsen op onze website. Daarom gebruiken we cookies en andere technologieën om gegevens te verzamelen over het gedrag van onze gebruikers en hun apparaten (met name het IP-adres van het apparaat (alleen vastgelegd en opgeslagen in geanonimiseerde vorm), schermgrootte van het apparaat, apparaattype (unieke apparaat-ID’s), browserinformatie, geografische locatie (alleen land), voorkeurstaal die wordt gebruikt om onze website weer te geven). Deze gegevens worden opgeslagen in een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel. Onze derden en wijzelf zullen deze informatie nooit gebruiken om individuele gebruikers te identificeren of deze te matchen met verdere gegevens over een individuele gebruiker.

Contactgegevens
EZ Factory B.V.
Mahatma Gandhilaan 6
5653 ML Eindhoven
info@ezfactory.nl