Frequently asked questions

Wat zijn de kernfunctionaliteiten?

De EZ-GO app heeft een aantal kernfuncties die het werk in fabrieken overzichtelijker en eenvoudiger maakt:

 • Beheer van terugkerende taken/autonoom onderhoud (o.a. schoonmaken, inspecteren, smeren, afstellen, kalibreren, vervangen);
 • Het terugkeerpatroon van de taak is eenvoudig in te stellen (net als bij een Outlook agenda);
 • Standaardisatie van procedures middels checklijsten voor o.a. het opstarten of stopzetten van een productielijn, het omstellen naar een ander product, ploegoverdracht tussen operators of het lopen van een glasronde;
 • Standaardisatie van controles middels audits voor o.a. 5S, hygiëne, veiligheid, orde en netheid;
 • Kennis delen middels visuele werkinstructies: Bij zowel taken, checklijsten en audits kunnen op elk onderdeel werkinstructies worden toegevoegd. Die kunnen voor opleidingsdoeleinden worden ingezet en daarnaast op elk moment op de werkplek geraadpleegd worden;
 • Verbeter acties: Bij elke handeling die een gebruiker in de fabriek doet kan hij of zij een correctieve,
  preventieve of verbeteractie initiëren en daarbij collega’s betrekken;
 • Chat module: Er kan real-time gecommuniceerd worden binnen de applicatie, over acties die open staan;
 • Rapportagefuncties: De mate waarin gepland werk wordt uitgevoerd en procedures gevolgd worden, is eenvoudig in
  te zien. Ook de meest voorkomende afwijkingen/ problemen zijn direct zichtbaar en of daar verbeteractie op is
  geïnitieerd.

De EZ-GO applicatie bestaat uit een web portal waarin u de inhoud beheert en data-analyses kan uitvoeren en een app die de uitvoering van het werk op de werkvloer vereenvoudigt.

Door de sterke visuele opzet van de EZ-GO app, is deze eenvoudig in gebruik en toegespitst op de eindgebruiker.

Alles in de EZ-GO gaat om het standaardiseren en borgen van de optimale basiscondities van machines en werkomgeving om daarmee de veiligheid op het werk en een constante kwaliteit van uw producten te bereiken met proactieve mensen.
De acties van een fabrieksmedewerker hebben tenslotte een zeer grote impact op de producten die uw eindconsumenten dagelijks gebruiken.

Voor wie is het bedoeld?

In een fabrieksomgeving werkt vrijwel iedereen met de applicatie:

• Operators, productiemedewerkers
• Teamleiders
• Kwaliteitsmedewerkers
• Monteurs
• Logistieke medewerkers
• Managers productie, onderhoud, kwaliteit
• Continu Verbeterspecialisten en -managers
• Plant- en site management

Wat levert de EZ-GO app op?

De EZ-GO app verbetert de prestatie op vele vlakken:

 • Veiligheid: reductie van kans op (bijna) ongevallen; toename van de bereidheid tot het melden en aanpakken van gevaarlijke situaties;
 • Kwaliteit: reductie risico op market quality incidents, terugroepacties, claims, externe klachten, interne afkeur;
 • Efficiëntie van productielijnen: zowel geplande routinestilstanden alsook storingen en korte stops;
 • Materiaal efficiëntie: reductie afkeur of afwaardering van materialen en eindproducten, vermindering rework;
 • Opleiding: eenvoudiger en sneller opleiden van nieuwe medewerkers;
 • Productiviteit medewerkers: minder tijd besteden aan administratie van checklijsten en interne audits;
 • Ontzorgen TD: operators nemen een deel van het routinewerk over van de technische dienst die zich daardoor beter kan richten op het technisch complexere preventief onderhoud en aanpak van storingen;
 • Toekomstbestendigheid: attractiviteit voor nieuwe medewerkers.

Hoe onderscheidt EZ-GO zich van andere mobiele oplossingen voor fabrieken?

Waar andere aanbieders zich vooral richten op het digitaliseren van checklijsten en visuele werkinstructies, gaat de EZ-GO app van EZ Factory verder. De EZ-GO app beschikt ook over een takengenerator die o.a. schoonmaak-, inspectie- en smeertaken (autonoom onderhoud) in kan plannen met een vaste frequentie. Daarnaast is het mogelijk om audits uit te voeren met de EZ-GO app, denk aan veiligheids-, kwaliteits- of 5-s audits. Verder is het mogelijk om afwijkingen of verbetering te melden middels de app bij de verantwoordelijke personen of afdeling.

Naast de functionaliteit onderscheiden we ons op 4 belangrijke punten:

 1. De applicatie is ontwikkeld door en voor fabrieksmedewerkers. Zij zijn het centrale uitgangspunt bij het bepalen wat de applicatie kan en hoe het werkt.
 2. Een sterke visualisatie van het werk: het gebruik van foto’s en video’s staat op de voorgrond, omdat beelden nou eenmaal meer zeggen dan woorden en eerder leiden tot het volgen van de standaard (en daarmee prestatie).
 3. De enorme gebruiksvriendelijkheid en daarmee de eenvoud van het gebruik. Er is nauwelijks opleiding nodig in het gebruik van de app; u kunt zich concentreren op het uitleggen waaróm u ermee wil werken.
 4. Volledig ingericht op standaardisatie van uw werkzaamheden om te borgen dat de klus altijd gebeurt én goed gebeurt, in één keer.

Kan je de EZ-GO app gebruiken voor het opleiden van fabrieksmedewerkers?

Ja. De EZ-GO app maakt het om mogelijk om operators gericht op te leiden (werkplekopleiding).
De essentie is fabrieksmedewerkers opleiden voor werkzaamheden rondom werkstations en machines en de omgeving. De EZ-GO app is een aanvulling op bestaande Learning & Development systemen.
Door in de app een apart opleidingsgebied aan te maken kan je eenvoudig opleidingsmateriaal visueel beschikbaar maken en instructies gemakkelijk vindbaar te maken.
Daarnaast maakt EZ-GO het ook mogelijk nieuwe en bestaande operators te evalueren op hun vaardigheden middels de checklist- of auditfunctionaliteit en de uitgevoerde opleiding door te sturen en op te nemen in het personeelsbestand.

Hoe verschilt EZ-GO van content tools als SharePoint?

In tegenstelling tot content en documentatie management oplossingen, maakt de EZ-GO app het mogelijk om continu de waardevolle kennis op te slaan, delen en beheren en real-time beschikbaar te maken op de werkvloer, daar waar je het nodig hebt. Opleiding is ten slotte het meest effectief als je ook op de plek bent waar het moet gebeuren en op het moment dat het moet gebeuren.

Hoe verdient de EZ-GO app zich terug?

Op basis van business cases die onze klanten hebben gemaakt kunnen we zeggen dat de EZ-GO app zichzelf tussen de 5x en 15x terugverdiend, elk jaar weer.

We kunnen ondersteunen bij het opstellen van een business case waarin de financiële baten helder in kaart worden gebracht. In een gemiddelde omvang levensmiddelenfabriek zal de EZ-GO app zichzelf al snel terugverdienen, via onderstaande manieren:

 1. 4 minuten downtime reductie per dienst per lijn – 0,40% OEE
 2. 6 kg waste reductie per dienst per lijn – 0,06% materiaal
 3. 1,5 minuut productiviteit toename per dienst per gebruiker – 0,3% werktijd

Wat vinden de gebruikers van EZ-GO?

EZ Factory verricht constant metingen om vast te stellen of de gebruikers tevreden zijn met de EZ-GO applicatie en op welke punten we nog zouden kunnen verbeteren. We noemen dat onze “Key Happiness Indicator (KHI)”.
Die vinden we zeer belangrijk: als gebruikers tevreden zijn met een applicatie zullen ze die goed gebruiken en zal de verbetering van de prestatie volgen.

Vanuit die enquêtes en onderzoeken blijkt dat gebruikers ons gemiddeld een 8,8 geven op een schaal van 1-10.
We merken ook dat zowel de 20 jarige jonge medewerker als ook de oudere medewerker (60+) de applicatie waardeert. De jonge mensen zijn tenslotte al gewend digitaal te werken en die kan je echt niet meer motiveren door op papier te gaan werken. De oudere garde vindt het mooi omdat ze hun kennis kunnen delen en iets achterlaten voor de volgende generatie.

Hoe snel kan je beginnen met de EZ-GO app?

Het is mogelijk om direct te beginnen. Met een gebruikersnaam en wachtwoord kan je aan de slag.
Er moeten een paar basisgegevens van het bedrijf geconfigureerd worden (zoals de gebiedsstructuur en de diensttijden) en direct daarna kan de eerste inhoud (terugkerende taken,  visuele werkinstructies, checklijsten) in de app worden geupload.
De implementatie kan geheel zelfstandig plaatsvinden door uw medewerkers.
Het is ook mogelijk om samen met EZ Factory een pilot (een zogenaamd “Proof of Value” project) te organiseren.

Wat houdt een ”Proof of Value” pilot project in en hoe lang duurt het?

Het is mogelijk de EZ-GO app één tot twee maanden uit te proberen.
We doen een kick-off met een klein projectteam om te zorgen dat vooraf het volgende bepaald is:

• Het doel van het Proof of Value project
• De kritische succesfactoren (hoe meten we of het succesvol is geweest?)
• De benodigde voorbereiding (o.a. de bestaande papieren lijsten, excels e.d. verzamelen)
• Concrete data om alle data te gaan uploaden

Voorbeelden van kritische succesfactoren waar u voor kan kiezen zijn:

• De mate van betrokkenheid en training van eindgebruikers
• De mate waarin de applicatie daadwerkelijk gebruikt wordt
• De gebruikerservaring (gemeten middels een enquête)
• Een business case die in kaart brengt wat de te verwachten baten en kosten zijn

Vervolgens gaat uw projectteam – na een training door EZ Factory – de app vullen met alle taken, checklijsten, audits, werkinstructies e.d. die vooraf afgesproken zijn. Ook worden alle eindgebruikers getraind.
Direct daarna kan de applicatie “live” gaan.

Er zullen ook 1 of 2 evaluatiemomenten worden georganiseerd, waarbij de meting op de succesfactoren besproken wordt, bijgestuurd indien nodig. Aan het einde van de PoV periode wordt een besluit genomen of de applicatie zijn toegevoegde waarde heeft bewezen en gecontinueerd (en uitgerold) zal worden.
Pas dan wordt een licentiecontract opgesteld.

Wat is belangrijk voor een succesvolle implementatie?

Uit ervaring weten we dat een aantal dingen belangrijk is voor een succesvolle implementatie van een PoV project:

 • De ‘scope’ van het project goed kiezen: bijvoorbeeld 1 van de 10 productielijnen: groot genoeg om de waarde aan te tonen en klein genoeg om in korte tijd te kunnen implementeren;
 • De mensen die met de app gaan werken (operators, teamleiders e.d.) betrekken, bijvoorbeeld in het projectteam;
 • Voordat de applicatie live gaat, duidelijk communiceren over het waarom, wat en hoe;
 • Alle eindgebruikers trainen in het “waarom” van digitaal werken en wat er van iedereen verwacht wordt;
 • Commitment van het management om mensen hier tijd en aandacht aan te laten besteden.

Wie bepaalt de inhoud/content voor de EZ-GO app?

Dit verschilt per klant. Vaak wordt de content gemaakt door het projectteam. Hier zijn vaak mensen met verschillende disciplines in vertegenwoordigd. Denk aan Continuous Improvement managers, QESH managers, operators en teamleiders. Sommige bedrijven nemen studenten aan om in een hoog tempo content te verzamelen en maken t.b.v. de EZ-GO app. Daarnaast is het van belang om in de voorbereiding een goede controle te doen op de inhoud van bijvoorbeeld schoonmaaklijsten, inspectielijsten, audit formulieren en werkinstructies. Dit om te bepalen of de inhoud nog up-to-date is of aangepast dient te worden.

Hoeveel tijd kost het om de huidige content te digitaliseren in de EZ-GO app?

Dit is natuurlijk afhankelijk van de grote van de fabriek waarde EZ-GO toegepast gaat worden. De ervaring leert ons dat u met een team van 2 tot 4 personen onderstaande tijd nodig heeft.
Tijdsbesteding tijdens de voorbereiding 2 personen totaal 2 dagen
Tijdsbesteding tijdens het implementeren fase: 3 tot 4 personen totaal 4 tot 5 dagen.

Produceert EZ Factory content/training video’s?

Nee. Wij geloven in de aanwezige kennis bij personeel om ervoor te zorgen dat kwalitatieve content gecreëerd kan worden. In tegendeel, de EZ-GO app is zo ontworpen dat het heel makkelijk is voor gebruikers om (visuele) content te maken en in de EZ-GO app te uploaden.

Heb ik wi-fi nodig om de EZ-GO app te gebruiken?

Het is mogelijk om de EZ-GO app te gebruiken via wi-fi of een 4G datakaartje. Daarnaast is het mogelijk om de EZ-GO app offline te gebruiken in gebieden binnen je fabriek met geen tot slechte ontvangst. Het is wel belangrijk om na gebruik weer in een gebied met wi-fi of 4G bereik terug te keren. Dit om de geregistreerde handelingen binnen de EZ-GO app te synchroniseren.

Is het mogelijk om de data op je eigen database op te slaan?

Nee. EZ-GO is een cloud-based oplossing wat ervoor zorgt dat operationele kosten lager zijn en upgrades seamless verlopen; dat is niet mogelijk wanneer de data op locatie van de klant is opgeslagen. Daarnaast heeft de IT-afdeling geen omkijken naar het onderhouden van het systeem, waarbij ook de beveiliging van de data gelijk zo niet beter is dan bij een oplossing op locatie.

Wat voor mobiele apparaten zijn geschikt voor de EZ-GO app?

EZ-GO is beschikbaar voor iOS en Android en later in 2020 ook voor Windows tablets. Het web-portal voor configuratie van de inhoud en voor rapportage is beschikbaar op alle browsers en kan bereikt worden op smartphones, tablets en computers.

Welke hardware wordt aanbevolen?

De hardware dient door de klant zelf geregeld te worden.
EZ Factory kan adviseren bij de meest geschikte hardware voor iOS en Android.
Neem daarvoor contact op met support@ezfactory.nl

Heeft u een andere vraag?
Neem dan contact op

Contact