Kvadrat Eibergen: ‘De papieren wereld
bestaat niet meer’

Demo Aanvraag

Zonweringproducent Kvadrat Eibergen groeit hard en leidt een nieuwe generatie operators op met EZ-GO. Bovendien faciliteert het bedrijf daarmee het autonoom onderhoud en worden productieprocessen continu verbeterd.

‘Als ik mijn kinderen vraag hoe iets moet, verwijzen ze naar YouTube,’ zegt Detmar Roessink, Managing Director Shade bij Kvadrat. ‘De papieren wereld is niet de toekomst. Je kunt op papier ook nooit zo duidelijk iets uitleggen als met filmpjes en foto’s. Dus toen wij een oplossing zochten voor het plannen van autonoom onderhoud en voor het overdragen van kennis, wisten we dat die digitaal en visueel moest zijn.’

Kennis overdragen

Kennis overdragen

Kvadrat Eibergen produceert zonwering. Het weven van de doeken, het metalliseren van textiel en de assemblage tot complete zonweringproducten, het gebeurt allemaal op eigen locaties. ‘We zijn een echt ambachtbedrijf,’ vervolgt Detmar. ‘Veel kennis zit bij de ervaren medewerkers in het hoofd en de gemiddelde leeftijd is hoog. Op dit moment groeien we hard, dus er komen veel nieuwe, jonge mensen bij. Daar hadden we eigenlijk geen goed opleidingsmateriaal voor. Met EZ-GO hebben we hier een uitstekende oplossing voor gevonden.’

Autonoom onderhoud organiseren

Autonoom onderhoud organiseren

Een andere belangrijke reden om met het platform te gaan werken is dat er weinig structuur zat in geplande werkzaamheden zoals schoonmaken, inspecteren en onderhoud. Detmar: ‘Ik ben echt iemand van de TPM-school (Total Productive Maintenance) en ik geloof in autonoom onderhoud door de operator. Dat moet je dan wel faciliteren. Ook daarvoor geeft dit platform de mogelijkheden.’

Gefaseerd invoeren

Gefaseerd invoeren

In Nederland heeft Kvadrat drie productielocaties; voor respectievelijk het weven, het metalliseren en de assemblage. De implementatie van EZ-GO op die locaties wordt geleid door Kilian Bennink, vanuit zijn rol als Supply Chain Manager. ‘We zijn in maart 2021 begonnen in de fabriek waar we textiel metalliseren. Dat zijn batchprocessen met rollen textiel tot wel 4.000 meter. De aanwezige werkinstructies waren lang niet herzien en veel was helemaal niet vastgelegd, dus daar zijn we mee begonnen. We zijn gestart met de twee meest complexe machines. Na het herzien van de werkinstructies was het daadwerkelijk vullen van de app met tekst en beeld niet zo veel werk meer. Voor deze machines was dat in twee dagen gedaan. Daarna volgde de uitrol naar de andere machines en het inzetten van meer functionaliteiten uit EZ-GO. We nemen bijvoorbeeld ook 5S-audits in de app op.’

De andere locaties volgden daarna. Op elke locatie geeft de projectleider eerst een presentatie om te laten zien wat het EZ-GO platform inhoudt en wat het kan betekenen voor de operators. In het projectteam dat de implementatie organiseert, zitten altijd ook een teamleider en enkele operators. Zij kennen immers de processen en, heel belangrijk, de uitzonderingen. Kilians rol wordt bij elke locatie minder groot, vertelt hij: ‘Ik train nu iemand die de het project op de weverij gaat leiden.’ Daar start in december 2021 de implementatie.

Opleiden met de app

Opleiden met de app

Het opleiden van medewerkers met EZ-GO heeft twee kanten. Ten eerste worden de checklijsten en werkinstructies ter plekke gebruikt bij het inwerken van nieuwe krachten. Ten tweede functioneert de app ook uitstekend als naslagwerk, waardoor een nieuwe operator snel zelfstandig aan het werk kan. Daarbij liep Kvadrat Eibergen wel tegen een verrassing aan, vertelt Kilian. ‘De werkinstructies zijn nu gemaakt door ervaren operators, dat is het hele idee natuurlijk. Toen we daarmee gingen werken, bleek ook dat zij sommige dingen zo vanzelfsprekend vinden, dat die niet of onvolledig in de app staan. Of dat sommige ervaren operators het net iets anders doen. Daarom passen we nu nog een aantal werkinstructies aan, zodat ze ondubbelzinnig zijn en voldoende duidelijk voor beginners.’

Resultaten

Resultaten

Detmar is tevreden over wat er in een half jaar al bereikt is. ‘We zien dat de hygiëne, orde en netheid verbeteren, omdat de werkzaamheden gepland zijn, afgevinkt worden en omdat geborgd is hoe een productielocatie eruit moet zien. Sommige operators vroegen zich in het begin af of het wel nodig was, zo’n digitale app, maar nu zijn ze enthousiast en krijgen we steeds meer aanvragen: ‘kan dat er ook in?’. Bovendien zien we ook dat de functie om acties te melden steeds vaker wordt gebruikt. Dan meldt een operator bijvoorbeeld dat er een kar staat die opgeruimd moet worden. Alle meldingen komen op dit moment centraal bij een teamleider binnen, die dan bepaalt aan wie de actie wordt toegewezen.’

Klaar voor de toekomst

Klaar voor de toekomst

Het is niet toevallig dat Kvadrat Eibergen juist nu deze professionaliseringsslag maakt. Het bedrijf is sterk in beweging. Na een lange tijd in handen te zijn geweest van een investeringsmaatschappij, is het sinds 2019 onderdeel van een betrokken Deens moederbedrijf. Vanaf 1 juli 2022 is de naam van Verosol dan ook aangepast in Kvadrat Eibergen. ‘We maken nu echt een inhaalslag met het investeren in mensen en productiecapaciteit,’ vertelt Detmar. ‘In de huidige arbeidsmarkt is het wel moeilijk om mensen te vinden, dus een gedegen opleiding en training is ontzettend belangrijk voor ons.’

Kvadrat Eibergen voorziet op dit moment alle kantoorgebouwen van Booking.com van zonwering, doet tegelijkertijd veel andere grote projecten en bedient bovendien de consumentenmarkt. Dan wil je de zaken goed op orde hebben. Dat zit wel goed, bevestigt Detmar. ‘Het lerend vermogen van dit systeem was voor ons een belangrijke reden om voor EZ-GO te kiezen. We kunnen meten hoe het staat met de veiligheid, kwaliteit en snelheid van processen, en aanpassen waar nodig. Als er nieuwe producten en processen bij komen, kunnen we die gemakkelijk toevoegen. En iedereen kan ermee werken.’

Klaar om de Veiligheid, Kwaliteit en Efficiency in uw fabriek te verbeteren?

Start Nu!