RAAD VAN ADVIES OVER EZ FACTORY:

‘Op weg van start-up naar solide partner’

RAAD VAN ADVIES OVER EZ FACTORY:

‘Op weg van start-up naar solide partner’

Als snelgroeiend bedrijf spreekt EZ Factory graag met ervaren en onafhankelijke experts die een klankbord vormen en helpen om strategische keuzes te maken. Daarom hebben wij sinds mei 2020 een Raad van Advies, waar we heel trots op zijn. We interviewen voorzitter Toon Verhoeven (CEO Bakker Logistiek), die de Raad van Advies voorstelt en vertelt waar ze zich vooral mee bezighouden.

Waarom is de Raad van Advies opgericht?

‘EZ Factory is een jong en energiek bedrijf waar ontzettend veel mogelijkheden in zitten. Je moet dus continu keuzes maken. Met betrekking tot de strategie draait het niet zozeer om wat je gaat doen, maar vooral over wat je niet gaat doen. Het is belangrijk focus te houden op de dingen die belangrijk zijn. Voor enthousiaste ondernemers is het fijn om te kunnen sparren met andere ervaren professionals. Dat doen we geregeld, we komen als Raad van Advies zo’n zes keer per jaar met het management van EZ Factory bij elkaar om actuele en strategische uitdagingen te bespreken.’

Wie zitten er in de Raad van Advies en wat brengen zij in?

‘De Raad van Advies bestaat uit drie personen.

Paul de Kroon heeft de afgelopen vijfentwintig jaar wereldwijd verschillende strategische functies vervuld in de finance en technology sectoren, onder meer als CEO van RBS Turkey & Israel, President van KrypC en voorzitter van de RvC van Knab. Daarmee brengt hij veel kennis, ervaring en een internationaal netwerk mee in die vakgebieden.

Alexander Belderok is sinds vijftien jaar senior partner bij Roland Berger en is gepokt en gemazeld in strategieontwikkeling en supply chain management, onder andere in de domeinen agro-business, food, consumentengoederen en retail.

Daarnaast vertegenwoordigd Alexander, Roland Berger Tenzing (begeleid start-ups door onder andere pro bono consultancy advies) dat zich heeft  gecommiteerd aan het succes en de uitbouw van EZ Factory.

Ikzelf ben CEO van Bakker Logistiek. Hiervoor werkte ik onder andere tweeëndertig jaar jaar bij FrieslandCampina en acht jaar bij Nestlé. Ook ik heb een flink netwerk en veel ervaring in de voedingsindustrie, vooral op het gebied van productie, logistiek en supply chain. Vanuit ons perspectief zijn we in staat  EZ Factory objectief advies te geven.

Ieder van ons heeft een andere insteek en achtergrond waarmee we naar de materie kijken. We voelen een sterke verantwoordelijkheid voor het advies dat we geven, dus we verdiepen ons in de zaken, discussiëren met overtuiging, challengen, bespreken scenario’s en komen met voorstellen die EZ Factory kunnen helpen met hun besluitvorming. Dat is voor ons ook interessant, want het dwingt ons om goed over zaken na te denken, nieuwe invalshoeken te verkennen en natuurlijk is het leuk om onderdeel te zijn van de snelle ontwikkeling die EZ Factory doormaakt.’

Wat zijn de belangrijkste onderwerpen waar jullie het over hebben?

‘We geven gevraagd en ongevraagd advies over zeer uiteenlopende onderwerpen, die zowel door het management van EZ Factory als door ons geagendeerd worden. Dit jaar ging het bijvoorbeeld over de prijsstelling, de verkoopstrategie, over samenwerkingsverbanden en investor relations. Ook organisatorische onderwerpen kwamen voorbij, zoals het personeels- en beloningsbeleid, de interne rapportage en KPI’s. Het overkoepelende thema is steeds: hoe kan EZ Factory zich naar de toekomst toe ontwikkelen? Het zijn hele strategische vraagstukken waar Alexander, Paul en ik ons met onze ervaring en netwerk graag voor inzetten.’

Wat is de grootste uitdaging waar EZ Factory voor staat?

‘Randy Appiah en Robert Bouwman (oprichters EZ Factory) hebben een succesvolle start-up neergezet, waar veel tijd en geld in is geïnvesteerd, die nu de schaal en marges moet krijgen van een ‘normaal’ bedrijf. Van de energieboost van de start-up fase naar de gestage winst en succes van een gevestigde, volwassen organisatie. Dat is een hele stap, ook voor de oprichters. Zij zijn met heel veel enthousiasme betrokken bij het bedrijf en moeten nu zaken gaan delegeren om de gewenste groei waar te kunnen maken. Bovendien is het belangrijk om de aandacht goed te verdelen: zowel het product blijven ontwikkelen, nieuwe klanten aanhaken als het product bij bestaande klanten verder uitrollen en daarmee structureel waarde te creëren.’

Wat vindt u zelf van EZ Factory en van hun product?

‘Het is een prachtig product omdat het EZ-GO platform operators helpt om dagelijkse taken goed uit te voeren én het management ondersteunt met duidelijke rapportages, hetgeen een uitstekende basis legt voor continue verbetering. Hoewel de focus nu ligt op de maakindustrie, is het platform overal toepasbaar waar je veiligheid, kwaliteit, training  en efficiency van processen wilt verbeteren. Bovendien is zowel het product als het bedrijf heel flexibel en wat ik vooral belangrijk vind: ze snappen echt hoe het werkt op de werkvloer. Die combinatie van een goed product dat echt een probleem oplost en betrokken leiders is een gouden basis voor verdere groei.’

Klik hieronder om up to date te blijven!

LEES MEER