Paperless productielocaties voor Lamb Weston / Meijer

Demo Aanvraag

Deze aardappelverwerker wil zijn zes Europese productielocaties papierloos maken. In de EZ-GO app spreken vooral het gebruiksgemak en de visuele weergave aan. ‘Dit gaat het werk voor onze mensen makkelijker maken’. Het team van Lamb Weston / Meijer pakt de implementatie voortvarend aan en boekt daarmee snel resultaat.

VOORDELEN

Gebruiksgemak en visualisatie

Lamb Weston / Meijer is wereldwijd een leider op het gebied van bevroren en gedroogde aardappelproducten. In Nederland hebben ze vier fabrieken, daarnaast zijn er productielocaties in Oostenrijk en het Verenigd Koninkrijk. Niels Platschorre is Plant Quality Assurance Manager op locatie Kruiningen.

Hij vertelt: ‘Om onze interne processen te verbeteren en duurzaamheidscommitments richting 2030 te bereiken zijn we continu op zoek naar nieuwe kansen. Zo onderzocht onze business unit leader de mogelijkheden voor een paperless factory. In de fabrieken werd nog veel gewerkt met papieren checklijsten en instructies. Dat is niet meer van deze tijd. We hebben diverse systemen bekeken en EZ-GO sprong er echt uit. De app is gebruiksvriendelijk en de visuele weergave van kerntaken maakt heel duidelijk hoe iets gedaan moet worden. Het werk is daardoor ook beter overdraagbaar, wat vooral voor nieuwe medewerkers handig is. Tot slot vinden we het prettig dat we de inhoud zelf kunnen beheren, zonder dat je daarvoor een computerwizard hoeft te zijn.’

IMPLEMENTATIE

Starten met 1 productielijn

Om de mogelijkheden van het EZ-GO platform te testen, startte Kruiningen met één productielijn. ‘We hebben daarbij wel alle mogelijkheden van de app ingezet,’ aldus Platschorre. ‘Zo lieten we de medewerkers kennismaken met wat er allemaal kan, waaronder checklijsten, kerntaken, werkinstructies en de auditfunctie. We hebben daar tien weken voor uitgetrokken inclusief de evaluatie. Toen wisten we zeker: dit willen we in alle fabrieken. We hebben projectteams gevormd en de implementatie op de verschillende lijnen en locaties door het jaar heen uitgevoerd.’

‘Daarbij hebben we er heel bewust voor gekozen alleen bestaande checklijsten en instructies over te zetten. Het werken met een nieuwe app is voor de gebruikers al een verandering. Wij wilden dit zo laagdrempelig mogelijk maken en pas later nieuwe elementen toevoegen. Dat gaat overigens heel gemakkelijk, als de app eenmaal loopt.’

BEGELEIDING EZ FACTORY

Stok achter de deur

Hoewel het implementeren van EZ-GO relatief gemakkelijk is, vergt het wel wat tijd. Op de locaties kregen operators daarom gelegenheid voor de voorbereiding, onder andere om de nodige foto’s en filmpjes te maken. Het daadwerkelijk omzetten van alle informatie kostte gemiddeld twee tot drie dagen per locatie. De medewerkers werden daarvoor op die dagen volledig vrijgemaakt.

Als je snel en voortvarend te werk wilt gaan, helpt het als er een ‘stok achter de deur is’. Platschorre: ‘EZ Factory heeft een bepaald format voor de implementatie en dat helpt om die binnen een korte termijn te realiseren. Je wordt meegenomen in de juiste stappen en volgorde. Vergaderingen en voortgangsbesprekingen worden vooraf al ingepland. Dat voelt soms wat dwingend, maar het helpt enorm. Bovendien kregen we van onze projectmanager bij EZ Factory, Jorn Salverda, ook de nodige tips tijdens dat proces. Die zijn weer gebaseerd op de ervaringen bij andere klanten. Bijvoorbeeld over frequenties voor bepaalde controles, of het koppelen van taken aan checklijsten. Ook dat bevordert de voortgang van zo’n project.’

TRAINING & PRAKTIJK?

Hoger uitvoeringspercentage

Begin 2022 begon de implementatie in Kruiningen, binnen een half jaar was die afgerond. De drie andere Nederlandse locaties volgden snel, en profiteerden van elkaars ervaringen. Nu, eind 2022 is de implementatie in Nederland nagenoeg compleet. EZ Factory begeleidde de implementatie op alle locaties, om de vaart er optimaal in te houden. Het papier is bijna helemaal van de werkvloer verdwenen; de digitalisering is geslaagd.

‘Gaandeweg het proces zagen we het uitvoeringspercentage van de taken en het commitment van operators en supervisors steeds verder stijgen,’ aldus Platschorre. ‘Het verhogen van productiviteit is voor ons geen doel van het gebruik van EZ-GO maar we zijn ervan overtuigd dat het juist uitvoeren van taken en checklijsten wel positief aan de productiviteit bijdraagt.’

VERVOLG

Skills matrix voor vaardigheden medewerkers

Alle locaties werken nu met de checklijsten, kerntaken en audits. Locatie Broekhuizenvorst is bovendien gestart met de skills matrix. Platschorre: ‘Binnen Lamb Weston / Meijer zochten we al een tijdje naar een manier om de vaardigheden van medewerkers in kaart te brengen. Iedere locatie deed dat op zijn eigen manier. De module in het EZ-GO platform lijkt voor ons de perfecte oplossing. In Broekhuizenvorst testen ze die nu. Als die test slaagt, hebben we een oplossing voor alle locaties.’

Af is het nog niet, besluit Platschorre: ‘We willen zeker de locaties in Oostenrijk en het Verenigd Koninkrijk nog aansluiten op het EZ-GO platform en in onze eigen fabrieken zijn er ook nog enkele onderdelen die we nog in EZ-GO willen opnemen. Bovendien nodigt het EZ-GO platform gebruikers uit om acties en opmerkingen aan te maken, waarmee we onze processen kunnen verbeteren. Zo ontwikkelen we onszelf steeds verder. Tot slot staat EZ Factory ook niet stil. Zij luisteren naar de feedback van gebruikers en er komen geregeld nieuwe functionaliteiten bij. Daar kijken we steeds met belangstelling naar uit.’

Klaar om de Veiligheid, Kwaliteit en Efficiency in uw fabriek te verbeteren?

Start Nu!