Continuous Improvement (CI): Continu verbeteren in simpele stappen

7 stappen naar succesvol autonoom onderhoud

Autonoom onderhoud (AO) is misschien wel de belangrijkste sleutel tot Total Productive Maintenance (TPM). Door operators in staat te stellen zelf het reguliere onderhoud van machines te doen, wordt stilstand voorkomen, zijn problemen sneller opgelost en verbetert de productiviteit. Daarnaast ervaren operators meer eigenaarschap en verantwoordelijkheid. Toch hebben bedrijven soms moeite om dit succesvolle concept in te voeren. Op deze manier lukt het wél.

Autonoom onderhoud (of: autonomous maintenance) komt erop neer dat operators zelf verantwoordelijk zijn voor de machines, het onderhoud en de inspectie ervan. Zij zijn immers de personen die er elke dag mee werken. Het is een onderdeel van de Lean filosofie, die de medewerker centraal stelt in het productieproces. Dat sluit mooi aan bij het motto van EZ Factory: power to the operator!

Inmiddels is autonoom onderhoud een gangbaar begrip in productieomgevingen en men is het er wel over eens dat het werkt. Toch komen bedrijven bij de invoeren vaak maar tot enkele stappen. Terwijl de echte opbrengsten van AO vooral ontstaan door alle stappen te doorlopen. Welke zijn dat en hoe kun je van elke stap een succes maken?

 

Stap 1: Initiële schoonmaak van machines en werkplek

Een schone en opgeruimde werkplek zorgt voor overzicht, duidelijkheid en is prettiger werken voor iedereen. Bovendien vallen afwijkingen in een schone werkomgeving eerder op. In een AO-project is schoonmaken nooit alleen maar schoonmaken. De medewerkers labelen afwijkingen direct en leren zo ook dat de schoonmaak het ideale moment is voor een extra inspectie.

TIP: Idealiter gebeurt deze eerste stap in teams van operators, teamleiders en bijvoorbeeld kwaliteitsmedewerkers. Verschillende mensen zien verschillende dingen.

 

Stap 2: Bronnen van vuil en problemen elimineren

Iets schoonmaken is goed, maar voorkomen dat het vuil wordt is nog beter. Daarom gaat het team in deze stap ook onderzoeken waar bronnen van vuil en andere problemen te elimineren zijn. Ook zoeken ze naar manieren om de schoonmaak te vereenvoudigen, bijvoorbeeld door plekken makkelijker bereikbaar te maken.

TIP: Volg de verbetervoorstellen direct op, zodat iedereen meteen het verschil ervaart.

 

Stap 3: Standaards bepalen

Autonoom onderhoud draait om de basisactiviteiten Schoonmaken, Inspecteren, Smeren en Afstellen (Clean, Lubricate, Inspect & Tighten, CILT). Na de voorgaande stappen, bepaalt het team in deze stap de standaarden voor deze activiteiten. Hoe vaak moet een machine gesmeerd worden? Hoe vaak en hoe grondig maak je een bepaald onderdeel schoon? Waar berg je spullen op na gebruik? Deze zaken worden vastgelegd in (voorlopige) checklists.

TIP: Leg de checklists digitaal vast, zodat ze makkelijk te updaten zijn. Zeker in deze fase zullen er nog wijzigingen komen. Gebruik foto’s om te laten zien wat het resultaat moet zijn. Om dit te kunnen doen, kun je gebruik maken van een digitaal operatorsplatform (ook wel: connnected worker platform) zoals EZ-GO.

 

Stap 4: Technische vaardigheden van operators verbeteren

Meestal zullen nog niet alle operators alle AO-activiteiten beheersen. Dan is dit het moment om alle operators een bepaald kennisniveau bij te brengen. Dat kun je doen via trainingen en werkinstructies. De werkinstructies zijn later altijd te raadplegen, zowel voor de operators die meedoen aan dit AO-project als voor nieuwe medewerkers die later in dienst treden. Met de werkinstructies is het opleiden van nieuwe medewerkers gemakkelijk. Bovendien weet je zeker dat iedereen dezelfde informatie krijgt.

TIP: De werkinstructies kun je het beste digitaal vastleggen in het operatorsplatform. Daarmee zijn ze overal en altijd op te roepen en makkelijk centraal te updaten. Bovendien kun je werken met foto’s en filmpjes, die duidelijker zijn dan lange stukken tekst. In een werkomgeving met veel mensen waarvoor Nederlands niet de eerste taal is, is dat extra belangrijk.

 

Stap 5: Autonome inspecties: checklists verbeteren en herzien

De ideale werkwijze is nooit in een keer bepaald. Daarom is deze stap zo belangrijk: het verbeteren en herzien van de checklists. Dat is eenvoudig als je ze digitaal hebt vastgelegd. De wijzigingen zijn dan direct voor iedereen beschikbaar. Wanneer iedereen het eens is over de checklist, kunnen operators autonoom inspecties uitvoeren en deze direct digitaal rapporteren.

TIP: Vraag aan alle betrokkenen in het project of ze verbeterpunten voor de inspecties hebben en pas deze zo snel mogelijk aan. Dit zorgt voor betrokkenheid in de aanpassingen en acceptatie van de checklists. Zorg dat het aanpassen zelf zo dicht mogelijk bij de werkvloer gebeurt, bijvoorbeeld door een teamleider of productieleider.

 

Stap 6: Standaardiseren en visualiseren

Tot dit moment in het project is er vooral gekeken naar de machines en werksituatie. In stap 6 is er ook aandacht voor de processen. Sluiten die optimaal aan? Hoe is de overdracht tussen ploegen? Zijn alle AO-taken met de juiste frequentie en op de juiste tijdstippen gepland?

TIP: Ga in gesprek met medewerkers van verschillende functies, niveaus en ploegen om deze vragen te beantwoorden. Waar zaken nog niet gevisualiseerd zijn met foto’s en filmpjes, is dit ook het moment om dat te doen. De wijzigingen een aanpassingen zijn direct te verwerken in het operatorsplatform.

 

Stap 7: Continu verbeteren

Continu verbeteren, of continuous improvement, is de laatste stap van het invoeren van AO. Wanneer de vorige stappen zijn doorlopen, staat er een werkwijze die goed voldoet. Maar het kan altijd beter. Nodig operators en andere medewerkers daarom uit steeds verbeteringen voor te stellen. Met een digitaal operatorsplatform zijn daar twee manieren voor. Ten eerste kan elke medewerker die een afwijking of probleem ontdekt, dit in het platform melden als een actie en toewijzen aan de juiste persoon. Ten tweede kunnen statistieken duidelijk maken waar structurele verbeterpunten zitten.

TIP: Moedig medewerkers aan hun verbetervoorstellen in het platform te zetten. Zo zijn ze voor iedereen zichtbaar, is de status te volgen en komen ze direct terecht bij de juiste persoon.

TIP: Gebruik de mogelijkheden die de statistieken bieden. Op die manier zijn trends zichtbaar te maken. Bespreek deze in het werkoverleg, om samen tot de beste oplossingen te komen.

 

Succesvol autonoom onderhoud doe je zo

Autonoom onderhoud is een van de krachtigste instrumenten om de productiviteit te verhogen. Door hier gericht aandacht aan te besteden, alle stappen te doorlopen en medewerkers bij elke stap te betrekken, ontstaat er commitment en acceptatie. Een digitaal operators platform, ofwel connected worker platform, maakt het gemakkelijk om autonoom onderhoud op te zetten, dagelijks te faciliteren en medewerkers te laten bijdragen aan continu verbeteren. 

Wilt u zelf autonoom onderhoud invoeren of verbeteren? Kijk dan eens naar de mogelijkheden van het EZ-GO platform. Neem contact op voor meer informatie of een demo.