Cycle Time: wat is het en hoe bereken je het?

Cycle Time: wat is het en hoe bereken je het?

Cycle Time, Lead Time, Takt Time… allemaal termen die veel worden gebruikt in fabrieken, maar die erg veel op elkaar lijken. We leggen je daarom graag het verschil uit tussen Cycle Time, Lead Time en Takt Time. Daarnaast geven we je een formule mee waarmee je de Cycle Time zelf kunt berekenen.

Cycle Time betekenis: wat is het?

Cycle Time omvat de exacte tijd die nodig is om een (onderdeel van een) product te produceren of een specifiek proces te voltooien. Hierbij wordt er gekeken naar de tijd, vanaf de eerste stap in het proces tot en met de laatste stap, die nodig is om het product klaar te hebben voor verzending (naar de klant). Ook de tijd die tussen het opvolgen van de stappen zit wordt meegerekend. Het weten van de Cycle Time is daarmee onder andere erg belangrijk om vast te kunnen stellen wat de levertijd voor de klant gaat zijn en is één van de grootste KPI’s binnen de productie. Cycle Time is hierdoor één van de meest gebruikte statistieken binnen productieprocessen om productieplanningen te maken, inkoopstrategieën te optimaliseren en budgetten op te stellen.

Cycle Time wordt vaak verward met vergelijkbare termen als Lead Time en Takt Time. Niet zo gek, want ze behoren allemaal tot de benaderingen van Lean (een methode om efficiëntie en kwaliteit te meten en processen te optimaliseren). Toch is het niet mogelijk om de termen door elkaar te gebruiken, omdat ze ieder een eigen definitie en functie hebben.

Cycle Time vs Lead Time

Waar er bij de Cycle Time wordt gekeken vanuit het perspectief van de productie, wordt er bij Lead Time gekeken vanuit het perspectief van de klant. Oftewel; wat is de wachttijd waar de klant mee te maken heeft – vanaf het moment van bestellen tot en met het ontvangen van het product? De Lead Time rekent dus ook de tijd mee die benodigd is om orders te verwerken, bestellingen in te voeren en eventuele vertragingen door een overschreden productiecapaciteit op te lossen. Ten opzichte van de Cycle Time (die alleen voor productieprocessen en doorlooptijd gebruikt wordt) kan de Lead Time dus ook waardevolle inzichten geven voor het verbeteren van de productielogistiek en verzending.

Cycle Time vs Takt Time

Takt Time werkt in de tegenovergestelde richting van Cycle Time. Cycle Time wordt gebruikt om de benodigde productietijd weer te geven, terwijl Takt Time juist aangeeft in welk tempo er gewerkt moet worden om de vraag vanuit de klant binnen de beloofde kaders na te kunnen komen. Het verschil tussen beide termen zit dus in: Wat kunnen we doen? (Cycle Time) en: Wat moeten we doen? (Takt Time). Het naast elkaar leggen van de berekende Cycle Time en de berekende Takt Time is een goede manier om te achterhalen of het actuele productieproces qua snelheid kan voldoen aan de klantvraag.

Hoe bereken je Cycle Time?

Het berekenen van de Cycle Time is geen hogere wiskunde. Wel is het belangrijk dat je een duidelijke begintijd en een duidelijke eindtijd vaststelt voordat je begint met het meten van de tijd. Start het productieteam met de eerste stap om 9.00 uur en wordt de laatste stap afgerond om 11.30 uur? Dan behoort alle tijd tussen deze twee tijdstippen tot de Cycle Time van het product. Hieronder hebben we de eenvoudige formule van Cycle Time beschreven.

Cycle Time formule

De Cycle Time van een product kun je berekenen met de volgende formule:

Cycle Time = Eindtijd van het productieproces – Begintijd van het productieproces

Indien er sprake is van een berekening voor een bepaalde oplage met meerdere producten kan er gebruik worden gemaakt van de aangepaste formule:

Cycle Time = (Eindtijd van het productieproces – Begintijd van het productieproces) / Het aantal geproduceerde eenheden

Bepaal vooraf dus eerst of je de Cycle Time van één product of van een specifiek aantal producten wilt berekenen en gebruik de juiste formule.

Productieproces verbeteren?

Het productieproces verbeteren en de Cycle Time verkorten? Het kan! Een essentiële stap om dit te realiseren is het digitaliseren en standaardiseren van het productieprocess. Denk aan werkinstructies en checklists die door iedere werknemer gevolgd moeten worden binnen het productieproces, maar ook aan autonoom onderhoud om de performance van de productielijn te optimaliseren. Hiermee voorkom je vertraging in het proces en houd je de kwaliteit stabiel en hoog. Het digitaliseren en standaardiseren van procesbenaderingen wordt eenvoudig en overzichtelijk met de EZ-GO app. Hier verzamel je gemakkelijk alle data die je nodig hebt om Cycle Time te verbeteren en ook nog eens glansrijk door audits te komen.