Efficiëntie verbeteren met eenspuntslessen

Efficiëntie verbeteren met eenspuntslessen

De EZ-GO app wordt ook veel gebruikt om eenpuntslessen (One Point Lessons, OPL’s) duidelijk over te brengen. Wat zijn eenpuntslessen, hoe helpen ze je proces en waarom zou je ze digitaliseren?

Eenpuntslessen zijn eenvoudige instructies om Standard Operating Procedures (SOP’s) op de werkvloer uit te leggen en te standaardiseren. Het zijn stap-voor-stap instructies voor een afgebakende operationele handeling, zoals hoe een bepaald materiaal opgeruimd moet worden, hoe je een onderdeel schoonmaakt of hoe je bijvoorbeeld een plakrol vervangt.

Het nut van eenpuntslessen

Eenpuntslessen zijn een uitstekende manier om mensen op de werkvloer snel en eenduidig te trainen. Vooral in een omgeving waar veel verloop is, of waar geregeld tijdelijke krachten werken, zijn eenpuntslessen onmisbaar. Daarnaast zijn ze een goede manier om vast te leggen wat de gewenste (optimale) manier is om deze handelingen uit te voeren. Ook bieden ze een goed naslagwerk voor ‘hoe zat het ook alweer’.

Wie moet de eenpuntslessen maken?

Er is altijd iemand die het maken van de eenpuntslessen coördineert en dat moet in ieder geval iemand zijn die de materie begrijpt. Nog belangrijker is het om de operators hier zelf bij te betrekken. Zij kennen immers het proces het beste. Door hen onderdeel te maken van het proces, weet je ook zeker dat zij achter de instructies staan. Bovendien is het vastleggen van een bepaalde instructie ook vaak aanleiding om verbeteringen aan te dragen.

Waar moet een eenpuntsles aan voldoen?

Een effectieve eenpuntsles is:

 1. Eenvoudig: stap-voor-stap is de instructie voor iedereen duidelijk.
 2. Eenduidig: de instructie is maar op een manier uit te leggen.
 3. Visueel: in een oogopslag is te zien wat er moet gebeuren en wat het eindresultaat is. In veel bedrijven bestaan eenpuntslessen daarom vaak uit een A4’tje met een aantal foto’s en begeleidende tekst.
 4. Gestandaardiseerd: de instructie is hetzelfde op verschillende plekken binnen een productielocatie en liefst ook over productielocaties heen.
 5. Makkelijk toegankelijk: geen A4’tje in een map in een kast dus, maar iets dat de operators er gemakkelijk en snel bij kunnen pakken.
 6. Makkelijk aan te passen. Door voortschrijdend inzicht of door veranderingen in de processen kan het nodig zijn eenpuntslessen aan te passen. Maak het gemakkelijk om ze up-to-date te houden.
 7. Leer ervan: kun je registreren of de instructies consequent worden uitgevoerd? Dit geeft waardevolle input voor verbeteringen.

Wat is het voordeel van digitaliseren?

Als je goed naar bovenstaand lijstje kijkt, wordt al snel duidelijk wat de beperkingen zijn van papier. Jazeker, je kunt instructies heel goed eenvoudig, eenduidig en visueel maken op papier. Standaardisatie over locaties heen wordt al moeilijker. En laten we eerlijk zijn, makkelijk toegankelijk zijn ze meestal niet, aanpassen is veel werk en het vastleggen van de uitvoering gebeurt via papier nauwelijks. En als het gebeurt, is het erg tijdrovend.

De voordelen van digitaliseren in een platform zoals EZ-GO zijn groot.

 • Visueel: je kunt niet alleen gebruikmaken van foto’s maar ook van video’s. Zeker bij een werkinstructie die meerdere handelingen omvat, zijn video’s van grote toegevoegde waarde.
 • Gestandaardiseerd: werkinstructies zijn gemakkelijk te kopiëren en te gebruiken door andere locaties.
 • Makkelijk toegankelijk: operators gebruiken iPads die op de werkvloer aanwezig zijn en krijgen pro-actief de werkinstructies aangeboden.
 • Makkelijk aan te passen: blijkt een bepaalde stap makkelijker te kunnen of moet deze om een andere reden veranderd worden? De operator kan zelf een nieuwe foto maken en deze in de iPad uploaden. Afhankelijk van hoe je dit proces inricht, doet hij dit volledig autonoom of na overleg in het werkoverleg bijvoorbeeld.
 • Continuous improvement: door af te tekenen dat een handeling is uitgevoerd (‘completion & compliance’), ontstaat inzicht in de kwaliteit van de operatie. Waar taken geregeld niet zijn afgetekend of waar problemen worden gemeld, kan in het overleg besproken worden wat er nodig is om dit te verbeteren.

En dat zijn niet de enige voordelen. Werken met een digitale app is ook nog sneller, geeft minder kans op fouten, maakt training van nieuwe medewerkers makkelijker en zorgt ervoor dat taken altijd op dezelfde wijze worden uitgevoerd.

 

Zelf aan de slag met het digitaliseren van eenpuntslessen in uw fabriek? Neem dan gerust eens contact met ons op: https://ezfactory.nl/contact/.