Met autonoom onderhoud veilig, schoon en zonder storingen werken; hoe houd je het zo?

Met autonoom onderhoud veilig, schoon en zonder storingen werken; hoe houd je het zo?

In onze vorige artikelen lieten we zien wat de voordelen zijn van autonoom onderhoud (AO) en hoe je een goed begin maakt. Dat start met schoonmaken, opruimen en problemen oplossen. Maar hoe houd je het zo? En wat kun je doen om problemen te voorkómen? Dat is fase 2 van AO: standaardiseren en borgen. We onthullen graag de succesfactoren. 

We volgen operator John, die tot projectleider AO van de afvulmachine is benoemd. Hij is tevreden met de uitkomst van de eerste fase. Iedereen heeft meegeholpen om op te ruimen, inclusief zijn productiemanager Robin en zelfs de directeur. De werkvloer is schoon, de afvulmachine loopt goed en wordt niet meer zo snel vies dankzij een paar eenvoudige aanpassingen.

John heeft bovendien de AO-taken en werkinstructies duidelijk vastgelegd. Dat gebeurt nu nog met papieren lijsten, maar hij is in gesprek met zijn manager Robin om hiervoor gebruik te gaan maken van de EZ-GO app.

Fase 2: zelf inspecties, onderhoud en audits doen

Nu de basis op orde is, wordt het tijd voor de volgende stap. Waarom zou je voor elk wissewasje de technische dienst (TD) moeten bellen? Waarom bestaat 50% van de klusjes van de TD uit routinematige taken zoals standaard inspecties, het vervangen van een slangetje, het verversen van olie of het instellen van een standaard hoeveelheid? Daar wordt niemand gelukkig van. De TD komt niet toe aan de taken waar hun expertise echt nodig is en John en zijn collega’s moeten vaak wachten op zaken die ze makkelijk zelf zouden kunnen doen. Bovendien staan zij de hele dag bij de machine; zij zijn ‘eigenaar’ van de machine en de aangewezen personen om zelf geregeld inspecties te doen en in te grijpen voordat er iets fout gaat.

Dat is precies waar de tweede fase van AO over gaat: standaardiseren en borgen. Ten eerste zorgen dat de operators de technische kennis krijgen waarmee ze zelf inspecties kunnen doen en eenvoudig regulier en eerstelijnsonderhoud kunnen plegen. Ten tweede de nieuwe AO-standaard handhaven door regulier auditrondes te lopen om te checken of we met zijn allen nog steeds voldoen aan wat we samen hebben afgesproken.

Inspecteren met alle zintuigen

John plant een aantal trainingsbijeenkomsten voor de operators en de productiemedewerkers. Hierin delen de monteurs van de TD hun kennis en instrueren ze hen over het eenvoudige technische onderhoud dat ze zelf kunnen doen. De eerste dag staat Kevin op het programma. Hij vertelt hoe je je zintuigen kunt gebruiken om de meest voorkomende problemen op te sporen: een lekkage in een luchtslang die je kunt horen, een geur die kan duiden op oververhitting, voelen of een motor teveel trilling heeft en natuurlijk alles dat je kunt zien – als je weet waar je moet kijken. Hierna volgen nog andere sessies over specifieke onderwerpen die bij deze installatie aandacht behoeven. Daarna lopen John en zijn collega’s in kleine groepjes mee met de monteurs om zaken zelf in praktijk te brengen.

Stap voor stap invoeren

Het is voor iedereen wel even wennen; de monteurs vinden het lastig om zaken uit handen de geven en de operators en productiemedewerkers vinden de nieuwe taken soms nog wat lastig. Daarom voert John dit stap voor stap in. Eerst een aantal eenvoudige inspecties en taken tijdens de onderhoudstops, waar de monteurs nog bij zijn om te helpen waar nodig. Vervolgens het zelfstandig uitvoeren van steeds meer van dergelijke taken. Als dat allemaal loopt, kunnen de onderhoudstops verkort worden, omdat de operators verschillende inspecties ook kunnen uitvoeren als de lijn draait.

Minder oponthoud, hogere productiviteit

Doordat de operators hun kennis hebben vergroot en nu zelf pro-actief inspecties en onderhoud uitvoeren, zien ze eerder waar problemen kunnen ontstaan en zijn ze die vóór. Dat vergroot in de eerste plaats de veiligheid in het productieproces. Bovendien zijn er beduidend minder storingen en korte stops, wat een enorme tijdswinst oplevert omdat er minder vaak gereset hoeft te worden. Dat levert een flinke productiviteitswinst op. Tot slot is de kwaliteit constanter; een van de aandachtspunten tijdens de inspectie.

Grip

De monteurs krijgen zo hun handen vrij voor het substantiële preventief onderhoud en voor grotere problemen waar hun specifieke skills echt nodig zijn. Op de werkvloer is meer rust. De operators hebben meer grip op hun werk, voelen zich eigenaar van de machine en zien nieuwe manieren om de processen verder te verbeteren. John is tevreden maar vindt het werken met papieren checklijsten, audits en instructies nogal omslachtig. Hij ziet ernaar uit om dit om te zetten naar digitale checklijsten, digitale audits en digitale werkinstructies waarbij je gemakkelijk kunt filteren op de AO-taken die op een bepaald moment bij een bepaald onderdeel nodig zijn. Daarbij vindt hij het ook belangrijk dat de operators gemakkelijk hun bevindingen en suggesties kunnen terugkoppelen. Hij is in gesprek met EZ Factory, dat hem belooft dat hij dit allemaal zelf kan inregelen in hun app EZ-GO. Robin heeft het budget daarvoor al goedgekeurd.

In gesprek

John vindt de prestaties van de machine super,maar wat hij het meest waardevolle aan dit AO-traject is gaan vinden is ‘het gesprek’. Dat is het gesprek dat hij wekelijks tijdens een AO-audit met zijn productiemanager Robin voert over de toestand van zijn afvulmachine en de omgeving waarin hij werkt. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld: Is de vloer schoon? Zijn alle taken uitgevoerd? Worden de veiligheidsstandaarden toegepast? Zo komen ze gezamenlijk tot verbetering en worden de zaken makkelijker en eerder opgepakt dan voorheen. Het lopen van een audit is ineens leuk, omdat het werk van John hierdoor makkelijker is geworden en ze samen verder kunnen verbeteren en standaardiseren.

Standaardiseren en digitaliseren

En zo gaat John verder naar fase 3 van autonoom onderhoud: het standaardiseren, optimaliseren en digitaliseren van de standard operating procedures en het toewerken naar een volledig autonoom onderhoudsteam waarin alle specialisaties vertegenwoordigd zijn. Dat geeft een nieuwe boost aan de efficiency en is ook de opstap naar werkelijk continu verbeteren. De autonomie van de operators maakt het mogelijk eerder verbetermogelijkheden te signaleren en ze zelf op te pakken.

In het volgende artikel vertellen we hoe je tot zo’n autonoom team komt en waar je op moet letten. Natuurlijk laten we dan ook zien hoe John de inspecties en werkinstructies verwerkt in de EZ-GO app en wat dat betekent voor de werkzaamheden van zijn team.

Randy Appiah

Robert Bouwman

oprichters EZ Factory

 

Als je meer informatie wilt over het implementeren van Autonoom Onderhoud binnen uw fabriek, of het naar een hoger niveau wil tillen: onze partner Pontifexx kan u helpen. Bezoek hun website voor meer informatie: https://www.pontifexx.nl/.