Voorkom verspilling

Voorkom verspilling

Tijd, materiaal, gereed product: waarom zou je het verspillen als het niet hoeft? Met een digitale tool zoals EZ-GO heb je verschillende mogelijkheden om verspilling terug te dringen en zo direct tijd en geld te besparen.

In elk productieproces komt verspilling voor, of het nu gaat om afval, overproductie of producten die niet aan de kwaliteitseisen voldoen. Ook onnodige stilstand of wachttijden zijn vormen van verspilling. Die verspilling is drastisch terug te dringen door processen optimaal in te richten en te zorgen dat ze altijd op de best mogelijke manier worden uitgevoerd. Zo pak je dat aan.

1. Processen altijd optimaal uitvoeren

In elke productieomgeving streven we ernaar om processen op de best mogelijke manier uit te voeren. Daarom worden zulke procedures vastgelegd in werkinstructies, die ervoor moeten zorgen dat iedereen op dezelfde manier een machine start, het materiaal vervangt, of de schoonmaak doet. Toch blijken daar in de praktijk verschillen in op te treden. Elke ervaren operator doet het een beetje ‘op zijn eigen manier’ en de werkinstructies, geduldig op papier, blijven vaak in de kast.

Met een digitale tool zorg je ervoor dat er meer uniformiteit in de uitvoering komt. Checklijsten verschijnen pro-actief bij elke shift en operators tekenen af wat ze doen. Zo worden er geen belangrijke taken vergeten. Digitale werkinstructies hoeven zij natuurlijk niet elke keer te raadplegen, maar wanneer er toch meer verspilling ontstaat dan verwacht, vormen ze wel een referentie om te checken of iedereen inderdaad nog steeds dezelfde optimale werkwijze hanteert.

2. Training en werkinstructies

Het opleiden van nieuwe medewerkers wordt meestal gedaan door ervaren collega’s. Dan hangt de kennis van de nieuwe medewerker dus af van welke collega de opleiding doet en waar die de nadruk op legt. En wanneer de nieuweling zelfstandig aan het werk is en even niet weet hoe het moet, is er niet altijd een ervaren collega in de buurt.

Digitale werkinstructies laten met filmpjes en foto’s in een oogopslag zien hoe een handeling moet worden uitgevoerd en wat het resultaat daarvan zou moeten zijn. Het is een hulpmiddel voor de trainer-collega en de nieuwe collega kan later nog eens terugkijken hoe het ook alweer precies moest. Zo voorkom je onduidelijkheid, inschattingsfouten en verschillen.

3. Problemen sneller oplossen

‘Oh, dat gebeurt zo vaak. Kijk, dan moet je hieraan trekken en dan doet ‘ie het weer.’ Herkenbaar? Sommige problemen komen nou eenmaal voor. Een machine die wat ouder is, materialen die reageren op temperatuur – sommige problemen zijn niet helemaal te voorkomen. Maar als je niet weet hoe je ze moet oplossen heb je een groot probleem. En die ervaren collega die het trucje kent, is niet altijd in de buurt. Gevolg? De operator gaat er collega’s bijhalen of belt de technische dienst. Voor je het weet is er veel kostbare tijd verstreken.

In een digitale tool zoals het EZ-GO platform kun je checklijsten en werkinstructies opnemen voor de meest voorkomende problemen. Iedereen heeft toegang tot dezelfde oplossingen en kan ze gemakkelijk zelf uitvoeren aan de hand van een video of foto’s. De stilstand is snel voorbij.

4. Vind de oorzaak

Bij de vorige tip dacht je misschien: maar je kunt toch beter de oorzaak oplossen? Ja, natuurlijk! Als dat kan, moet je dat doen. Bij het vinden van die oorzaak kan een digitale tool ook helpen. In EZ-GO bijvoorbeeld, kan elke operator een probleem melden, dat toewijzen aan degene die het zou kunnen oplossen en ook suggesties doen voor de oplossing. In sommige gevallen betekent dat een combinatie van een korte- en een langetermijnoplossing. Bijvoorbeeld tijdelijk een extra check op de sluiting van een klep, maar ook het bestellen van een nieuw filter.

Voor problemen die wat minder duidelijk zijn, kunnen de statistieken inzicht bieden. Als bijvoorbeeld een bepaalde check steeds een negatieve uitkomst geeft, is daar structureel wat aan de hand. Door de digitale vastlegging van de checks, is zoiets gemakkelijk te zien. We zien in de praktijk dat de statistieken vaak worden gebruikt als input voor werkoverleg, waar collega’s met elkaar overleggen over aanpassingen in het proces of andere oplossingen die nodig zijn om bepaalde problemen te voorkomen.

Continu verbeteren

In feite is verspilling reduceren een vorm van continu verbeteren. Dat begint bij het bepalen van de beste werkmethodes, het inzetten van tools om die methodes consequent te volgen, en manieren waarmee operators kunnen doorgeven waar het mogelijk beter kan. Digitale tools bieden daarbij een ondersteuning die inmiddels niet meer weg te denken is van de werkvloer.