Wat is Lean Six Sigma?

Velen zijn bekend met Lean en met Six Sigma. Maar wat is dan Lean Six Sigma? Lean Six Sigma is een methodiek die bestaat uit een combinatie van de Lean principes en de Six Sigma principes. Lean Six Sigma wordt in de maakindustrie wereldwijd als methodiek toegepast, met als doel het op een gestructureerde wijze continu verbeteren van productieprocessen. Waar vanuit Lean wordt gekeken naar het reduceren van verspillingen in het proces, wordt dit door de Six Sigma methode aangevuld met het vergroten van het rendement en de effectiviteit van een proces. Lean Six Sigma leidt op die manier naar een proces met minder langdurige problemen, dat niet alleen sneller en efficiënter, maar ook eenvoudiger en veiliger is.

Hoe werkt de methode?

Lean Six Sigma is eigenlijk veel meer dan een methode. We durven het daarom ook wel een ware filosofie voor bedrijven te noemen. Bij Lean Six Sigma ligt de focus op aspecten die voor de klant belangrijk zijn en de bedrijfsresultaten bevorderen. Denk hierbij aan het verbeteren van de klanttevredenheid, het verkorten van de doorlooptijd en het reduceren van de productiekosten: allemaal resultaten die de klant uiteindelijk positief zullen stemmen. Lean Six Sigma is daarbij de spil in het web die ervoor zorgt dat kwaliteitsverbetering haalbaar wordt door eigen medewerkers op te leiden, probleemoplossende processen efficiënter te maken en organisaties te leren om zichzelf te verbeteren door steeds opnieuw naar de producten en processen te kijken. Eén van de methodes die hierbij veel wordt ingezet is de DMAIC-methode, waarbij een cyclus van continu verbeteren wordt gehanteerd. Al met al werkt Lean Six Sigma voor proces, kwaliteit, doorstroom en het genereren van waarde, middels stabiele en effectieve processen. Lean Six Sigma is dus een duurzame methodiek voor organisaties die verbetering op brede schaal willen doorvoeren binnen de organisatie.

De belangrijkste verschillen tussen Lean en Six Sigma?

Het grootste verschil tussen Lean en Six Sigma zit hem in de benadering. Lean is gericht op het creëren van klantwaarde, door te kijken naar het proces dat de toegevoegde waarde voor de klant realiseert en hier verspillingen te elimineren. Medewerkers zijn bij Lean ontzettend betrokken om continu en procesbreed te kijken naar slimmer, efficiënter en effectiever opereren om de klantwaarde te verhogen. Dit terwijl er bij Six Sigma eerst een probleem wordt gedefinieerd, welke vervolgens wordt gemeten en geanalyseerd om tot een goed verbeterplan te komen. De verbetering implementeren zal uiteindelijk vanzelfsprekend ook de klantwaarde ten goede doen, maar Six Sigma is hierin meer data gedreven dan Lean. Een ander verschil zit hem in het feit dat Lean de kleinere projecten, zoals een RCA, omvat. Dit terwijl Six Sigma de grotere verbeterprojecten, waaronder Green Belt projecten, aanpakt. Lean en Six Sigma vullen elkaar zo perfect aan, ondanks dat de methoden van Lean vs. Six Sigma ook nog vaak apart van elkaar worden gebruikt. 

De verschillende rollen 

Omdat procesverbetering vraagt om veel kennis en vaardigheden om tot een duurzame verandering te komen zijn er verschillende Lean Six Sigma opleidingen te volgen. In deze opleidingen zijn er meerdere Lean Six Sigma Belts te behalen, die een bepaald vaardigheidsniveau aanduiden. We noemen deze niveaus ook wel rollen van Lean Six Sigma. We leggen de Belts kort aan je uit:

Yellow Belt

Heb je de Yellow Belt van Lean Six Sigma behaald? Dan betekent dit dat je op de hoogte bent van de basisprincipes van de methodiek en dat je in staat bent om procesproblemen door te spelen aan de collega’s die een Green Belt of een Black Belt hebben behaald. In de Yellow Belt opleiding participeer je veelal in projectmeetings en -teams en zul je just-in-time training krijgen.

Orange Belt 

Bij de Orange Belt van Lean Six Sigma ben je ook in staat om de basisprincipes toe te passen op een praktische manier voor de organisatie. Denk aan het toepassen van een Root Cause Analyse. Daarnaast krijg je vaak mogelijkheden om een leidinggevende rol aan te nemen in kleine verbeterprojecten. 

Green Belt 

Als je de Green Belt van Lean Six Sigma hebt behaald is het tijd om eigen projecten te starten en te beheren. Jouw positie ten opzichte van de just-in-time trainingen verandert: deze ga jij namelijk zelf geven. Je hebt flink wat Lean Six Sigma expertise in huis.

Black Belt

De Black Belt betekent bij Lean Six Sigma dat jij vergevorderde expertise hebt met betrekking tot de methodiek en dat je rollen als coach, mentor en projectleider aanneemt voor projectteams. Daarbij is het de bedoeling dat je als Black Belt rechtstreeks aan de Master Black Belt rapporteert.

Master Black Belt

De naam zegt het al, maar als je deze Belt hebt behaald ben je een ware Lean Six Sigma Master. Je werkt in deze functie samen met andere leiders om projecten te selecteren en zelfstandig te leiden. Ook hier kruip je in de rol van coach, mentor of leraar. Tevens ben je verantwoordelijk voor de implementatie en de cultuurverandering binnen de organisatie.

De voordelen van Lean Six Sigma

We hebben al veel voordelen van Lean Six Sigma besproken, maar we zetten de belangrijkste voordelen toch nog even voor je op een rijtje!

  • Je helpt medewerkers – en daarmee ook de organisatie – met het ontwikkelen van de eigen skills. Hoe meer skills, des te meer vaardigheden kun je als organisatie inzetten. 
  • De efficiëntie, de effectiviteit en de veiligheid van de productie wordt verbeterd. Door Lean Six Sigma te hanteren zal deze verbetering niet eenmalig zijn, maar continu doorgevoerd kunnen worden. 
  • Kosten worden verlaagd en winst wordt verhoogd dankzij de verbeterde efficiëntie en effectiviteit.
  • De klanttevredenheid stijgt, omdat er grotendeels toegewerkt wordt naar een hogere klantwaarde. 
  • Je profiteert van tijdsbesparing, gezien problemen sneller worden geëlimineerd. Hierdoor ervaar je een lagere druk op de werkvloer, als gevolg van de reductie van verspillingen.

Met Lean Six Sigma tackle je dus vele alledaagse problemen waar je als organisatie tegenaan loopt, waaronder de stijgende kosten en de toenemende concurrentie. Lean Six Sigma biedt organisaties de kans om een sterkere positie ten opzichte van de concurrentie te behalen en tegelijkertijd gestaag te groeien. Meer weten over dit onderwerp? Lees dan verder over Lean in onze Lean Manufacturing blog.