3 Manieren om veiligheid op de werkvloer te verhogen

In 2019 vonden er in Nederland 93.000 bedrijfsongevallen plaats waarbij werknemers minstens vier dagen niet konden werken. Driekwart betrof een fysieke oorzaak. Vallen en uitglijden, geraakt zijn door een voorwerp, snijden, stoten en beknelling zijn de hoofdoorzaken. Veel ongevallen zijn te voorkomen en daar kan technologie enorm bij helpen. 

Reduceer menselijke fouten

De meeste ongevallen hebben een menselijke fout als belangrijkste oorzaak. Een machine die niet goed bediend wordt, spullen die slingeren en waar je over kunt vallen, water op de vloer of fouten bij het omstellen of instellen van machines. Zulke problemen zijn te voorkomen door goede protocollen en digitale werkinstructies te hebben en deze ook te volgen. Er zijn drie manieren waarop je dat kunt stimuleren.

1. Zorg voor duidelijke digitale werkinstructies en controles

We kunnen het niet genoeg benadrukken: veiligheid begint bij eenduidige, toegankelijke en duidelijke werkinstructies. Met checklijsten kunnen medewerkers controleren of alles in de juiste basisconditie is. Om te zorgen dat deze inderdaad gebruikt worden, helpt het om een digitale tool te hebben, zoals EZ-GO. Deze biedt werkinstructies en checklijsten pro-actief aan en is makkelijk in het gebruik. Voor eenvoud en eenduidigheid werken de foto’s en filmpjes in de tool heel goed. Deze maken in een oogopslag duidelijk wat er moet gebeuren en hoe de situatie eruit moet zien. Tot slot geeft zo’n digitale app de mogelijkheid om vast te leggen dát zaken gecontroleerd zijn. De volgende ploeg weet dus wat op dat moment de status is en wat er eventueel nog moet gebeuren.

2. Analyseer data en verbeter procedures

Ondanks een goede set aan digitale werkinstructies en checks, kan het toch voorkomen dat er onveilige situaties ontstaan. Bijvoorbeeld doordat de werkinstructies niet duidelijk genoeg zijn. Of omdat mensen zo gewend zijn aan een situatie dat ze niet meer merken hoe deze toch onveilig kan zijn. Deze zaken worden vaak pas duidelijk als je data verzamelt en als geheel bekijkt.

Dat is in een digitaal systeem gemakkelijk te doen. Alle checks worden immers vastgelegd. Je ziet dus bijvoorbeeld of een taak relatief lang duurt, of dat hij vaak wordt overgeslagen, of dat er in bepaalde delen van het proces relatief vaak lichte incidenten worden gemeld. Dit zijn allemaal signalen die erop kunnen duiden dat het proces nog niet optimaal is ingericht, of dat checks nog niet voldoende zijn. Het verdient daarom aanbeveling om geregeld de statistieken te bekijken en te onderzoeken waar het beter kan, in overleg met de medewerkers op de vloer.

3. Pak onveilige situaties direct aan

Wanneer een operator een onveilige of onduidelijke situatie tegenkomt, is het belangrijk dat hij of zij dat kan melden. In EZ-GO hebben we daarvoor de mogelijkheid om een ‘Actie’ aan te maken. Hoe makkelijker dat is, hoe eerder zaken gemeld worden, hoe minder tijd er is om een onveilige situatie te laten ontstaan. Op het EZ-GO platform kan de operator ook direct aangeven wie het probleem zou moeten oplossen en wat de urgentie is. Het kan iets heel klein zijn, bijvoorbeeld aan de volgende ploeg laten weten dat ze een bepaald onderdeel extra moeten controleren. Maar het is ook de actie richting de Technische Dienst om te laten weten dat het betreffende onderdeel niet meer in orde is en dat er een structurele oplossing nodig is.

Op deze manier geef je de mensen die het dichtst op het proces zitten de autonomie om snel te handelen. Je maakt daarmee het proces veiliger voor hen en voor hun collega’s.

Voorkom ongelukken

Kortom, ongelukken, groot en klein, zijn grotendeels te voorkomen door gestandaardiseerd te werken. Digitale tools zoals het EZ-GO platform maken dat makkelijk en gebruiksvriendelijk en geven de mogelijkheid om onveilige situaties te voorkomen en snel op te lossen als ze toch ontstaan.

 

Zelf overleggen over het verbeteren van productieveiligheid in uw bedrijf? Neem dan gerust eens contact met ons op: https://ezfactory.nl/contact/.