8 manieren om voedselveiligheid te verbeteren

8 manieren om voedselveiligheid te verbeteren

Voedselveiligheid en kwaliteit worden steeds belangrijker en tegelijkertijd complexer. Ketens worden langer, internationaler en meer verweven, en in productieketens kan een kleine afwijking grote gevolgen hebben. Bovendien breiden de eisen uit: de wetgeving wordt continu aangescherpt en het controleren en beheersen van deze factoren is voor voedselproducenten een kerntaak. Toch komen fouten voor: hoe kan dat en hoe kun je dat voorkomen?

Natuurlijk heeft elke voedselproducent uitgebreide procedures, zijn er dikke kwaliteits- en veiligheidshandboeken, wordt er veel getest en vinden er geregeld audits plaats. Toch kan het misgaan, zeker als die procedures vastliggen op papier en netjes zijn opgeborgen in ordners. De dagelijkse realiteit is niet altijd hetzelfde als de opgeschreven plannen. Operators en teamleiders moeten vaak onder druk keuzes maken en problemen oplossen. Papier is dan geduldig, de machine wacht niet. In andere gevallen blijkt een oude gewoonte sterker dan de nieuw ontworpen werkwijze. Bovendien hebben verschillende operators vaak net een iets andere manier van werken, wat ook tot afwijkingen kan leiden.

Kleine stap voor het bedrijf, grote stap voor voedselveiligheid

Het digitaliseren van werkinstructies, checklijsten, autonoom onderhoudstaken, trainingen en interne audits in een digitaal platform zoals EZ-GO geeft een grote boost aan de mogelijkheden om voedselveiligheid te vergroten.

Het omzetten van de papieren informatie naar de app is een eenmalige actie die relatief snel te realiseren is. De effecten zijn groot. Op 8 manieren gaat de voedselveiligheid erop vooruit.

  1. Informatie is niet meer opgeborgen in mappen maar bij de hand op de vloer, op het moment dat een operator de informatie nodig heeft. Daardoor wordt deze meer gebruikt.
  2. Omdat iedereen dezelfde digitale werkinstructies doorloopt, zijn er nauwelijks meer verschillen in de uitgevoerde taken, wat zorgt voor een constante kwaliteit en minder fouten.
  3. De digitale werkinstructies zijn zeer geschikt om nieuwe operators op te leiden en voorkomt beginnersfouten.
  4. De digitale checklijsten zorgen ervoor dat controles consequent en volledig worden uitgevoerd.
  5. Wanneer er toch iets misgaat, is goed gedocumenteerd wat er gedaan en gecheckt is voor traceability doeleinden. Zo is de oorzaak van de fout makkelijker op te sporen, zodat die in de toekomst voorkomen kan worden.
  6. Wanneer procedures in de praktijk niet blijken te werken, is het gemakkelijk voor de operator om dat te melden. Dan kan de procedure in overleg worden aangepast, zodat die wél werkt.
  7. Het aanpassen van digitale werkinstructies en checklijsten is met een druk op de knop te doen. Zo is iedereen die ermee moet werken direct up-to-date.
  8. Externe audits zijn gemakkelijker te doorlopen, omdat de informatie over de procedures gemakkelijk toegankelijk is en omdat er overzichtelijke statistieken voorhanden zijn. Traceability voor klantaudits is belangrijk binnen de industrie.

Voor voedselveiligheid en kwaliteit zijn duidelijke regels en elke voedselproducent weet hoe belangrijk het is om daaraan te voldoen. Daartoe is het niet alleen nodig om de juiste procedures te formuleren, maar ook om alle medewerkers in staat te stellen deze in hun dagelijkse werk goed toe te passen. Daarvoor biedt EZ-GO een gebruiksvriendelijke en overzichtelijke oplossing.

 

Zelf aan de slag met het verbeteren van de voedselveiligheid in uw fabriek? Neem dan gerust eens contact met ons op: https://ezfactory.nl/contact/.