Business Intelligence software: Wat is het en wat kun je ermee?

Business intelligence (BI) Software: Wat is het en wat kan je ermee?

Productieprocessen digitaliseren en automatiseren zorgt ervoor dat je als bedrijf over ontzettend veel data beschikt. Maar op welke manier haal je alles uit deze data om de interne en externe processen te optimaliseren? Het antwoord is: Business Intelligence. Wat Business Intelligence precies is en hoe je Business Intelligence in kunt zetten voor jouw bedrijf, dat leggen we uit in deze blog.

Wat is BI software?

Business Intelligence (afgekort BI) kan de eindeloze putten vol met data over jouw bedrijfsprocessen omzetten in inzichtelijke informatie, op basis waarvan er gefundeerde beslissingen genomen kunnen worden. De data die Business Intelligence verwerkt komt dus vanuit het eigen bedrijf. Deze data wordt nog lang niet altijd in volledige potentie ingezet, omdat het lastig is om de data om te zetten in heldere informatie. BI software is speciaal ontwikkeld om door de bomen het bos weer te zien, door alle data te verzamelen en te analyseren. De inzichtelijke informatie die vervolgens overblijft wordt visueel weergegeven in een Business Intelligence dashboard. Business Intelligence is dus zeker niet te omschrijven als één actie. BI omvat het gehele proces; van data verzamelen en analyseren, tot het inzichtelijk maken in BI dashboards. Om dit allemaal te kunnen realiseren is BI software voor zowel kleine als grote bedrijven een ware uitkomst.

Business Intelligence: inzicht in data

Hoe groter het bedrijf, des te lastiger kan het zijn om de juiste strategische beslissingen te maken. Belangrijke informatie is uit alle hoeken en gaten van het bedrijf op te halen. Maar het creëren van een waardevol totaalplaatje hierin – dat is soms een flinke klus. Doordat Business Intelligence alle data voor het bedrijf verzamelt en analyseert, ontstaat er opeens een mooie doorkijk in de organisatie. Op basis van dit inzicht kan een bedrijf zowel praktische als strategische beslissingen nemen op het gebied van financiën, commercie, logistieke en operationele processen. Klinkt perfect, toch? Echter gaat BI pas écht voor je werken op het moment dat de verkregen gegevens vanuit de data aan elkaar worden gelinkt en op de juiste manier worden geïnterpreteerd. BI tools kunnen hierbij van grote waarde zijn.

Wat kun je met een BI tool?

Het is inmiddels duidelijk dat het zonder Business Intelligence ontzettend moeilijk is om inzicht in data te krijgen. Want met zo ontzettend veel data is het scheiden van hoofdzaken en bijzaken een enorme klus. BI tools zijn een vorm van BI software waarmee je deze hoofdzaken en bijzaken binnen de verkregen data binnen no-time van elkaar kunt scheiden. Het ontdekken van trends wordt zo vele malen eenvoudiger. BI tools kunnen door het gehele bedrijf worden gebruikt om deze trends naar voren te halen en meer kennis over de processen te vergaren. Denk aan HR-processen, logistieke processen en financiële processen. Maar ook om te achterhalen hoe er groei kan worden doorgemaakt op het gebied van efficiëntie en wat de stand van zaken is betreft de KPI’s zijn BI tools een wondermiddel.

Voordelen van Business Intelligence software

Business Intelligence software inzetten levert bedrijven inzicht, inzicht en nog meer inzicht op. Maar daarnaast zijn er nog veel meer voordelen die een bedrijf ervaart als er gewerkt wordt met BI tools. De belangrijkste voordelen lichten we even voor je uit:

  • BI ondersteunt bij het samenvoegen van alle informatie op één plek. Je hoeft niet meer de hele fabriek door te lopen om data op te halen en gegevens te laten rechtvaardigen.
  • De kosten gaan omlaag en de productiviteit omhoog. Een voordeel waar iedere productieomgeving natuurlijk graag gebruik van maakt. Door BI tools in te zetten bespaar je op tijd en kosten die je normaal gesproken moet investeren om data op te halen en te verwerken tot heldere informatie.
  • Beslissingen worden gemaakt op basis van relevante en kloppende informatie uit eigen data. Dit leidt tot betere strategische plannen en uitvoeringen.
  • Doelen zijn plots meer dan een gezegde. De voortgang met betrekking tot doelen en het behalen hiervan is overzichtelijk en visueel.
  • Data is voor iedereen te begrijpen. Visuele aspecten binnen de BI tools maken de toegang tot de verkregen informatie voor alle werknemers toegankelijk en transparant.

Visualiseren van data met BI dashboards

Business Intelligence software gaat verder dan enkel het verzamelen en analyseren van data. De gegevens die hieruit voortkomen kunnen op een duidelijke manier worden gevisualiseerd via BI dashboards. Binnen deze dashboards is er in één oogopslag duidelijk waar de prioriteiten voor het bedrijf liggen, mede door het gebruik van visuele aspecten als diagrammen, grafieken en trendlijnen. Door de gegevens te visualiseren in een BI dashboard is het voor iedereen duidelijk welke trends er gaande zijn, zonder eerst een paar uur door de data te hoeven spitten. BI dashboards maken data dus inzichtelijk voor alle werknemers en niet enkel voor een handjevol specialisten binnen het management. Hierdoor betrek je gemakkelijk het volledige team bij de progressie die het bedrijf doormaakt.

Eenvoudige BI oplossingen van EZ Factory

Laten we bij EZ Factory nou net gespecialiseerd zijn in het creëren van inzichtelijke data via dashboards. Met de EZ-GO app is het voor iedere werknemer gemakkelijk om werkinstructies en digitale checklists te volgen. Door de uitkomsten van deze digitale checklists, samen met andere data, te verzamelen is er snel duidelijk welke trends er bestaan op de productielijn en waar actie vereist is. Aanpassingen zijn op één plek door te voeren voor de hele fabriek. Het verzamelen en analyseren van interne data, zoals autonome onderhoudstaken en auditscores, is slechts een onderdeel van onze slimme oplossingen. Ons EZ-GO platform is volledig ingericht op het visualiseren van taken, instructies, stappenplannen en uitkomsten. Door het gehele team een digitaal platform ter beschikking te stellen waar gestandaardiseerde processen stapsgewijs te volgen zijn en waar resultaten ingevoerd dienen te worden, is er tijdens audits snel overzichtelijk in hoeverre er sprake is van procesconfirmatie.