Lean Manufacturing: zo lukt het wél

In de maakindustrie kunnen we niet om Lean manufacturing heen. Lean manufacturing is een ware managementfilosofie die zich al tientallen jaren als positieve invloed bewijst voor bedrijven die zich bezighouden met productie. Maar hoe werkt Lean manufacturing en vanuit welke principes kun je te werk gaan? We beginnen bij het begin!

Wat is Lean manufacturing? 

Lean manufacturing bestaat al ontzettend lang en werd voor het eerst bekend als Toyota Productie Systeem. Toyota onderscheidde zich van concurrentie door het streven om continu te verbeteren en een goede flow in de productielijn te creëren. Deze insteek heeft geleid tot een verdere uitbouw van Lean manufacturing en onderliggende verbetertechnieken in de jaren negentig, zoals Kaizen, Ishikawa en 5S Lean. Womak en Jones waren de Amerikaanse breinen achter deze vorm van Lean. Lean manufacturing is een proces dat gehanteerd kan worden om de productieproductiviteit te maximaliseren terwijl de verspillingen juist worden beperkt. Het Lean manufacturing systeem is gericht op de overtuiging dat ieder aspect dat geen waarde toevoegt voor de klant als een verspilling kan worden gezien. Doordat verspillingen in het productieproces worden geëlimineerd profiteert een bedrijf onder andere van lagere bedrijfskosten, kortere doorlooptijden en een hogere productkwaliteit. Allemaal gevolgen die door de klant als waardevol worden gezien en dus de omzet ten goede kunnen doen. Een Lean manufacturing systeem hanteren is vooral van waarde voor productiebedrijven waar veel bewerkingsstappen nodig zijn. Hoe meer bewerkingsstappen, des te meer verspillingen er namelijk vaak te elimineren zijn – en des te meer winst er dus te behalen is. Eén van de tools die bij de bedrijven in de maakindustrie veel wordt gebruikt voor Lean manufacturing is de 5S-methode, waarmee het gemakkelijk wordt om verspilling tegen te gaan en een visueel overzicht te creëren van alle verspillingen en oplossingen. Deze tool staat daarom ook wel bekend als Lean manufacturing 5S. 

Hoe werkt Lean manufacturing? 

Allereerst is het belangrijk om te beseffen dat Lean manufacturing geen éénmalig project is. Lean manufacturing gaat pas effectief zijn als de filosofie wordt ingezet voor continue verbetering. Door actief op zoek te gaan naar verspillingen die geëlimineerd kunnen worden levert Lean manufacturing op de langere termijn steeds meer waarde voor de klant. Een duurzame werkwijze dus! Lean manufacturing productie kan inspelen op verspillingen omtrent processen, producten, activiteiten, geld, tijd of vaardigheden. Zo kunnen overtollige voorraden en talent dat niet optimaal wordt benut niet worden omgezet in waarde voor de klant. Ditzelfde geldt voor stilstaande apparatuur, onnodige verplaatsing van mensen en machines of onnodig transport. Niet efficiënt dus. Lean manufacturing pakt deze inefficiënte situaties aan, met als doel ze volledig weg te nemen. Hierdoor verlagen de kosten en wordt er meer waarde voor de klant gecreëerd.

De principes van Lean manufacturing 

Lean manufacturing werkt volgens een aantal kernprincipes, die gebruikt worden om de methode goed in een bedrijf te kunnen implementeren. Hieronder leggen we de Lean manufacturing principes voor je uit. 

1. Waarde

Je hebt het woord ‘waarde’ in dit artikel al een aantal keren voorbij zien komen en dat is niet zonder reden. De waarde wordt namelijk bepaald door de ontvanger (zoals een externe klant of een interne afdeling) en is van grote invloed op jouw bedrijfsresultaten. De waarde die de klant bereid is te betalen voor jouw product dient te worden gecreëerd door jou als fabrikant. Door verspillingen en kosten te elimineren wordt het mogelijk om de optimale prijs van de klant te bereiken, terwijl de winst ook nog eens stijgt.

2. De waardestroom in kaart

De waardestroom van een product heeft betrekking op de gehele levenscyclus van het product. Elke fase in het productieproces moet dan ook worden onderzocht om te achterhalen welke stappen er géén waarde toevoegen. Door te analyseren welke materialen, mensen en andere bronnen er écht nodig zijn worden de verspillingen al snel duidelijk en kunnen deze worden geëlimineerd. 

3. Creëer een goede ‘flow’ in het productieproces

Hiermee bedoelen we dat doorlooptijden verbeterd moeten worden, omdat vertragingen en verspillingen in het productieproces ten koste gaan van de waarde voor de klant. Neem dus zoveel mogelijk barrières weg die van negatieve invloed zijn op onder andere de doorlooptijd. Een constante flow staat immers gelijk aan een zo constant mogelijke productie – en dus minder kosten. 

4. Gebruik geen push-systeem maar een pull-systeem

Bij een push-systeem wordt er vooraf al bepaald welke voorraden er nodig zijn om uiteindelijk aan de voorspelde klantvraag te kunnen voldoen. Deze prognoses zijn niet betrouwbaar en kunnen leiden tot onnodige voorraden en zelfs onnodige productie. Een concreet voorbeeld; pallets met grondstoffen worden twee dagen van te voren klaargezet, maar in tussentijd verandert de planning en moeten de grondstoffen weer terug naar het magazijn. Niet efficiënt en zeker niet waardevol voor de klant. Werk daarom volgens een pull-systeem, waarbij je pas begint met de actiepunten zodra de vraag er daadwerkelijk is. Dit kan betekenen dat volgende werkzaamheden pas worden uitgevoerd als de vorige stap compleet is uitgevoerd en bevestigd, zodat er een betere aansluiting tussen de werkzaamheden ontstaat. Bijvoorbeeld: de grondstoffen worden pas afgeroepen als deze nodig zijn.

5. Perfectie bestaat niet, maar Lean manufacturing wel

De enige manier waarop Lean manufacturing effectief is voor jouw organisatie, is als je de methode aanvaart als principe dat streeft naar perfectie. Continu verbeteren gaat dus absoluut hand-in-hand met Lean manufacturing. Door processen non-stop te analyseren, beoordelen en verbeteren blijf je verspillingen elimineren om toe te werken naar de perfecte waardestroom voor jouw productielijn. Lean manufacturing is dus meer dan een methode en kan het beste als vorm van bedrijfscultuur worden gezien. Om te streven naar de perfectie voor jouw productielijn kun je het personeel ook de mogelijkheid bieden om opleidingen binnen Lean manufacturing (belts) te volgen en zichzelf zo verder te ontwikkelen op het gebied van Lean. Vul dit aan met het op de juiste manier uitdragen en faciliteren van continu verbeteren, door ook de manager op een Lean coachende manier te laten opereren.

De drie sleutels van Lean manufacturing 

Een bedrijfscultuur dus. En die ontstaat niet zomaar. Om Lean manufacturing te integreren in de dagelijkse werkzaamheden kun je daarom de volgende drie sleutels hanteren:

Sleutel 1: Standard Operating Procedures (SOP’s)

Deze instructies beschrijven hoe een taak optimaal uitgevoerd kan worden. SOP’s zijn gericht op terugkerende zaken, waarvoor stapsgewijs is omschreven welke procedurestappen er gevolgd dienen te worden. Dit is voor de medewerkers fijn tijdens het uitvoeren van de taak en voor het team handig als er achteraf inzicht vereist is in de uitgevoerde procedure, bijvoorbeeld als er een audit plaatsvindt.

Sleutel 2: Digitale werkinstructies 

SOP’s beschikbaar maken voor iedereen kan het beste middels het opzetten van digitale werkinstructies. Hiermee kun je visuele uitleg bieden, zijn de instructies altijd en overal in de fabriek beschikbaar en kunnen wijzigingen in procedures snel worden doorgevoerd en gehanteerd. Lean manufacturing wordt op deze manier eenvoudiger. 

Sleutel 3: Operatorsplatform

Lean manufacturing processen doorvoeren wordt pas gemakkelijk op het moment dat je bovenstaande sleutels combineert op een online platform voor operators. Stel online checklijsten, werkinstructies en SOP’s beschikbaar. Door processen op een standaard manier te laten benaderen door iedere werknemer die eraan gekoppeld is worden verspillingen sneller herkend en de Lean manufacturing methode dus continu gevoed. Het EZ-GO platform is zo’n online platform dat kan ondersteunen bij het implementeren van Lean manufacturing.