Kritische vragen – wat levert de EZ-GO app op?

De fictieve internationale frisdrankfabriek Jungle Power Drinks staat voor een belangrijke beslissing: willen ze in 60 fabrieken wereldwijd met de app EZ-GO gaan werken? Projectmanager Wolfgang Sandburg is op de pilotlocatie in Nederland en heeft nog een aantal kritische vragen.

In de ochtend heeft Wolfgang een demonstratie van de app gehad door de pittige operator Bianca. Het zag er allemaal zo gemakkelijk uit, het leek te mooi om waar te zijn. En misschien is het dat ook wel. Terwijl de Duitse projectmanager met zijn gastheer John Veldman naar een restaurant rijdt om te lunchen, krijgt hij het ineens heel warm. Heeft hij zich niet te veel in de luren laten leggen door Bianca, met de doordringende groene ogen? Was zij geïnstrueerd om hem een rooskleurig verhaal te vertellen? Want de Nederlandse vestiging weet heel goed dat ze kritisch bekeken worden door het hoofdkantoor. Een jaar geleden werd er nog gesproken over afstoten. De ‘EZ-GO  app’ en de indrukwekkende resultaten komen wel heel goed uit ineens.

Bij de lunch bestelt Wolfgang een goed glas wijn en gegrilde zeewolf, John Veldman neemt een glas melk en een tosti. Het blijven toch Hollanders. ‘Ik zal er niet omheen draaien, John,’ zegt Wolfgang, ‘maar ik ben nog niet overtuigd.’

John lijkt niet te schrikken van de opmerking.

‘Het was leuk hoor,’ vervolgt Wolfgang, ‘om Bianca aan het werk te zien, maar laten we niet overdrijven, dit had ze met een papieren lijstje ook kunnen doen. Ik kan niet terug naar het hoofdkantoor met het verhaal: ene Bianca liet me een Weekly Cleaning zien en laten we nu maar in zestig fabrieken in twaalf landen uitrollen.’

Checklist End of Week Cleaning and Inspection,’ verbetert John hem. ‘Er zijn verschillende wekelijkse cleaning taken, we moeten ze niet door elkaar halen. Daar hebben we nou juist zo’n app voor.’

‘Whatever. Wat ik bedoel te zeggen is, wat levert dit nou echt op? En kom me niet aan met de cijfers die je aan mijn directeur hebt gestuurd, want naar jezelf toe rekenen kan iedereen. Ik wil gewoon, concreet, weten waarom we nu weer zo nodig een app moeten gebruiken voor dit soort simpele taken.’

Een van de drieduizend

John buigt even naar achteren om de kelner de gelegenheid te geven de gerechten te serveren en hij neemt een forse slok melk voordat hij begint te praten. ‘Je hoeft het van mij niet te doen, hè, Wolfgang. Als jij naar Herr Müller terug wilt gaan om te vertellen dat je niet overtuigd bent, even goede vrienden. Dan wens ik je wel veel succes.’ Hij lacht, maar Wolfgang vindt het niet grappig.

‘Kun je gewoon antwoord geven op mijn vraag?’

‘Natuurlijk, sorry. Kijk, wat je hebt gezien is één checklijst van de tweehonderdvijfenzestig checklijsten die er binnen onze locatie zijn. Alleen al het opzoeken van de juiste lijst per machine en per moment kostte elke operator vroeger minstens een kwartier per dag, dus nog exclusief het uitvoeren van de handelingen. Reken dat even uit voor de tachtig operators die hier dagelijks werken: dat is twintig uur per dag! En dan heb ik het nog niet gehad over het afmelden van de checks. Nog eens zo’n zelfde hoeveelheid tijd.’

‘Maar die app opstarten kost toch ook tijd?’

John houdt zijn mobiele telefoon omhoog en Wolfgang begrijpt wat hij wil zeggen.

‘Daar zit wat in, het is natuurlijk net zo snel als een app op een telefoon.’

‘Wat vooral veel scheelt, is dat de operator direct de juiste checklijsten, werkinstructies, eerstelijns onderhoudstaken en audits te zien krijgt – alleen datgene dat op dat moment relevant is.’

Wolfgang knikt. ‘O.k, dus het vinden van de juiste lijstjes is makkelijker en dat scheelt tijd, dat begrijp ik.’ Hij noteert het op zijn schrijfblok en begint dan aan zijn gegrilde zeewolf, die er goed uitziet.

‘Maar dat is werkelijk peanuts vergeleken met de tijd die we besparen doordat er minder korte stops en storingen zijn,’ vult John aan.

Minder korte stops en storingen

Wolfgang fileert zijn zeewolf en luistert.

‘Omdat de app het autonoom onderhoud, inspecties en audits veel gemakkelijker maakt,’ vervolgt John, ‘worden ze meer gedaan én altijd op dezelfde manier. De tekstuele instructies van vroeger zijn vervangen door foto’s en filmpjes die in een oogopslag duidelijk maken wat er moet gebeuren. Dat heb je gezien bij Bianca. Het is geen extra moeite meer, maar een vanzelfsprekende, gemakkelijke routine. Daardoor zijn en blijven machines altijd in optimale basisconditie.’

Wolfgang snuift. ‘Mensen hebben ook geen discipline meer tegenwoordig, alles moet voorgekauwd.’

‘Zo zie ik het niet. De operators hebben hartstikke veel discipline, maar dan moet je ze wel de mogelijkheden en hulpmiddelen bieden. Het mooiste van de app vind ik dat die ook een knop heeft om verbeterpunten door te geven. De eerste weken dat we de app gebruikten, waren dat er  tientallen. Ik wist niet wat me overkwam! Niemand zei zulke dingen tegen me, maar via de app kwam het los, compleet met fotootjes en suggesties voor oplossingen. Daardoor verbeteren we het proces nog steeds.’

‘Beeindruckend.’ Wolfgang schrijft op: continu verbeteren. ‘Gebruiken jullie de app alleen voor onderhoud en inspecties, of ook voor start-ups en change-overs?’

‘Wat denk je zelf?’

Vertical start-up

Wolfgang schrijft op: start-ups en change-overs. ‘Laat me raden. Die gaan zeker ook beter?’

‘Vroeger was de start-up nogal afhankelijk van wie het deed. Sommige operators kregen de machine nooit in een keer goed afgesteld. Altijd weer bijstellen, opnieuw aanzetten, finetunen. Dat kon wel een half uur duren en het kostte veel materiaal dat we daarna konden weggooien. Dankzij de eenduidige foto’s en video’s gaan start-ups en change-overs nu in 99% van de gevallen meteen goed. We noemen dat een vertical start-up: we zitten heel snel weer op de normale lijnsnelheid.’

‘Wat betekent dat voor de productiviteit?’

‘Ik heb het niet apart berekend voor de start-ups, maar over de gehele linie, door alles wat we hebben verbeterd, benutten we de lijncapaciteit nu met zo’n 3% tot 4% meer.’

Wolfgang verslikt zich bijna in een graat, hoest, en zegt: ‘Als we dat overal doen, kan dat het verschil betekenen tussen wel of niet een extra productielocatie neerzetten.’

‘Over zestig fabrieken betekent dat minstens 2 productielocaties.’ John houdt zijn halflege glas melk omhoog om te proosten.

Wolfgang kijkt hem peinzend aan, pakt zijn wijnglas op en klinkt. ‘Je hebt helemaal gelijk.’

Chinese poppetjes

Wolfgang is om en wil eigenlijk zo snel mogelijk aan de slag. Toch moet hij nog een aantal vragen stellen; zijn rapport moet wel volledig zijn. ‘Hoe draagt de app bij aan de kwaliteit van jullie output?

‘Simpel, ook hier helpen de eenduidige visuele instructies enorm waardoor er nauwelijks fouten gemaakt kunnen worden.’

‘Dat zal heel wat afgekeurde batches, klachten en recalls schelen.’

‘Recalls, wat zijn dat?’

Ze barsten samen in lachen uit, zich pijnlijk herinnerend hoe het bedrijf drie maanden geleden in China een enorme partij moest terughalen omdat er een gelukspoppetje in een van de blikjes was aangetroffen. Het had tonnen gekost.

‘Alles naar wens hier?’ De kelner kijkt wat afkeurend naar de volwassen mannen die zitten te hikken van de lach.

‘Ja,’ zegt John, terwijl hij de tranen uit zijn ogen veegt. ‘Hier wel.’ En ze schieten weer in de lach.

Veilig als een vliegtuig

Als ze zijn uitgelachen, neemt John het woord en hij kijkt er serieus bij. ‘Weet je Wolfgang, ik wilde als jongetje piloot worden en voor mijn twaalfde verjaardag kreeg ik een sessie in een echte flight simulator. Ik weet nog dat ik eerst allerlei checks moest doen en dat ik daarover klaagde, dat het zonde van mijn tijd was. Totdat die instructeur zei: “Als je ze niet doet, kun je straks binnen vijf minuten neerstorten, wil je dat soms?” Die EZ-GO app is net zoiets: het is een makkelijke, gestandaardiseerde manier om alle checks en handelingen goed te doen, zodat er nooit problemen ontstaan.’

‘Veiligheid voor alles.’

‘Veiligheid voor alles, ook voor de operators zelf, op alle niveaus. Enerzijds doordat we dingen nu beter doen, maar ook doordat we blijven verbeteren. Er was een plek waar nieuwelingen steeds hun hoofd stootten: opgelost. Een deel van de vloer waar steeds wat water stond: opgelost.’

Wolfgang gaat achterover zitten, drinkt de laatste slok uit zijn glas en zegt: ‘John, ik moet toegeven, ik zie de voordelen. Maar het opstarten van het project, daar zie ik wel een beetje tegenop.’

‘Hoeft niet,’ verzekert John hem. ‘It is a whistle of a cent.’

‘Een wat?’

‘Sorry, Nederlandse uitdrukking. Het is gemakkelijk.’

Easy implementatie

‘Allereerst,’ zegt John, ‘als ik jou was, zou ik die jongens van EZ Factory één keer uitnodigen in Duitsland, met je beste operators aan tafel, Herr Müller erbij en nog wat productiemanagers die het moeten begrijpen. EZ Factory geeft je een demo, legt uit hoe je de app inricht, ze leveren hem in de talen die je nodig hebt, en je kunt aan de slag.’

‘In welke talen is hij beschikbaar dan? Ik zal ook Thais en Russisch nodig hebben, bijvoorbeeld.’

‘Als dat er nog niet is, regelen ze dat wel. Ik had binnen een week een Portugese versie. De rest van de content maak je immers zelf. En dat is ook nog grotendeels visueel.’

‘Hoe lang hebben jullie erover gedaan voor deze fabriek?’

‘Twee weken voor de eerste lijn. De rest, ik denk een week per lijn.’

‘Wát? Zo snel?’

‘Het ligt er een beetje aan hoeveel mensen je inzet, maar ik heb het samen met drie operators gedaan, gedurende een aantal dagen per week heb ik ze helemaal vrijgemaakt uit de productie. Dan ben je zo klaar. Ik raad je ook aan het snel te doen, dan merkt iedereen direct het resultaat. Het is bovendien leuk voor je operators en teamleiders. Als je in Duitsland klaar bent, stuur je ze naar de volgende locatie om daar hun lokale collega’s te instrueren. Een reisje naar Brazilië, China of Spanje, daar zijn de meeste operators wel voor in, toch?’

Wolfgang knikt. ‘Maar we moeten natuurlijk nog wel een server inrichten voor alle data.’

‘Nope, het is allemaal cloud-based.’ John buigt zich voorover en gaat zachter praten. ‘Ik heb gehoord dat ze dezelfde server gebruiken als Amazon, met dezelfde capaciteit en beveiligingen, dus dat zit wel goed.’

Wolfgang schrijft op: secure data, en bladert dan in zijn opschrijfboekje, dat nu helemaal volgekrabbeld is, met veel uitroeptekens en omcirkelingen. Hij weet alles wat hij weten moet, maar daar moet hij nog wel een samenhangend rapport van zien te maken. Het ontlokt hem een diepe zucht.

John grinnikt. ‘Vervelend hè, dat papier. Had je daar nu ook maar een app voor.’

 

Dit is deel acht van een feuilleton over het fictieve bedrijf Jungle Power Drinks. Door hun ervaringen met AO en de EZ-GO app te beschrijven, laten we zien wat de mogelijkheden zijn om hiermee veiligheid, kwaliteit en productiviteit van de operatie te verbeteren. Lees hier deel een, twee, drie, vier, vijf, zes en zeven.

 

Randy Appiah

Robert Bouwman

oprichters EZ Factory

 

Als je meer informatie wilt over het implementeren van Autonoom Onderhoud binnen uw fabriek, of het naar een hoger niveau wil tillen: onze partner Pontifexx kan u helpen. Bezoek hun website voor meer informatie: https://www.pontifexx.nl/.