Industry 4.0

Alles over industry 4.0

Na verschillende industriële revoluties bevinden we ons momenteel midden in de ontwikkeling van industry 4.0. Maar wat is industry 4.0 nou eigenlijk? En op welke manier leidt industry 4.0 naar een hogere productiviteit en efficiëntie? We bespreken alle voordelen en enkele voorbeelden van industry 4.0 voor het productieproces in deze blog. 

Wat is industry 4.0? 

De benaming industry 4.0 (ook wel industrie 4.0) geeft al weer dat er drie fasen hebben plaatsgevonden voorafgaand aan de industrie 4.0 waar we momenteel mee te maken hebben. De opbouw van alle industriële revoluties, richting de industry 4.0, is als volgt: 

wat is industry 4.0Industrie 1.0 

Al in de 18e eeuw werd een begin gemaakt aan de eerste industriële revolutie: het ontstaan en implementeren van mechanisatie, stoomkracht en weefgetouw. Hierdoor konden machines op grotere schaal gebruikt worden voor de productie, waarmee ook de arbeidsproductiviteit enorm toenam. Dankzij deze eerste industriële revolutie kon er gestart worden met het optimaliseren van productieprocessen. 

Industrie 2.0 

Aan het eind van de 19e eeuw werd de tweede industriële revolutie in gang gezet: industrie 2.0. Industrie 2.0 is enorm kenmerkend geweest voor de maakindustrie van nu. In deze periode werd namelijk voor het eerst gebruik gemaakt van elektriciteit, een lopende band én een assemblagelijn. Grootschalige productie kon daardoor worden omgezet in massaproductie, met een beter gestroomlijnd productieproces en een snellere productielijn. De productiviteit steeg enorm! 

Industrie 3.0  

Tussen 1970 en 2000 vond de derde industriële revolutie plaats. Industrie 3.0 noemen we ook wel digitale revolutie, vanwege de opkomst van computergebruik en IT-technologie. Door robotica en geautomatiseerde systemen te ontwikkelen en in te zetten in de industrie konden productieprocessen wederom versneld, maar ook verder geautomatiseerd worden. Dankzij industrie 3.0 steeg de productiviteit weer.  

Industrie 4.0  

Ook nu staat de wereld niet stil als het gaat om industriële ontwikkelingen. Industry 4.0 is toonaangevend in de maakindustrie en gaat nog een stapje verder dan enkel digitalisering. De industrie 4.0 betekenis is dan ook te omschrijven als de verbinding en communicatie tussen verschillende systemen en machines. Hierdoor kunnen slimme fabrieken steeds sneller, efficiënter en (grotendeels) geautomatiseerd te werk gaan. Bij industrie 4.0 komen vele andere opkomende technologieën kijken die de revolutie bevorderen. Denk aan Internet of Things, AI, big data en Cloud Computing. Dankzij al deze technologieën is het mogelijk om de productieprocessen nog verder te automatiseren, digitaliseren en optimaliseren. En dat is niet overbodig in deze moderne economie die steeds vaker vraagt om een flexibele en responsieve productieomgeving. Wereldwijd groeien we toe naar smart industry, waarbij slimme oplossingen en technologie de basis zijn voor de productielijnen in de maakindustrie. Industrie 4.0 technologie gaat dus écht een stap verder!  

De technologiepijlers van de vierde industrie 

De digitale wereld beweegt ontzettend snel. Om voor ogen te houden welke ontwikkelingen  nou echt tot de essentie van industrie 4.0 behoren kun je een viertal technologiepijlers aanhouden. In deze industrie 4.0 pijlers komen ook de verschillende technologieën die de huidige revolutie ondersteunen terug.  

Industrie 4.0 pijler 1: Connecten / systeemintegratie 

Industrie 4.0 kan pas worden geïmplementeerd als er volledig wordt gefocust op verbinding. Alle digitale systemen die tijdens industrie 3.0 zijn ontwikkeld, worden tijdens industrie 4.0 met elkaar verbonden. Zo heeft het ordersysteem bijvoorbeeld een directe connectie met het voorraadbeheer en het distributiecentrum. We noemen dit ook wel systeemintegratie. Industrie 4.0 realiseert deze systeemintegratie met behulp van technologische ontwikkelingen als Internet of Things en Cloud Computing, waarmee alle data en de systemen online worden verbonden.  

Industrie 4.0 pijler 2: Communicatie 

Als de verbonden systemen en machines geen onderlinge communicatie hebben zul je alsnog vastlopen in het proces van industrie 4.0. Pas als de systemen met elkaar kunnen communiceren kan het productieproces verder worden geoptimaliseerd. Net als bij de systeemintegratie is ook hier het toepassen van Internet of Things en Cloud Computing weer essentieel.  

Industrie 4.0 pijler 3: Continu verbeteren 

Industrie 4.0 technologie is pas van toegevoegde waarde als er data verzameld kan worden om het productieproces continu mee te blijven verbeteren. AI en Big Data verzamelen deze data uit de communicatie van de geïntegreerde systemen en laten een automatische leercurve zien waarmee duidelijk wordt op welke manier de productieprocessen verbeterd kunnen worden. Dit snelle leren vanuit AI en Big Data is een groot onderdeel van de smart industry en zorgt er mede voor dat er een verschuiving plaats kan vinden van nodige reparatie naar preventief onderhoud.  

Industrie 4.0 pijler 4: Controle 

Alle data online verzamelen vraagt ook om een extra goede online beveiliging: cybersecurity. Een goed beveiligde Cloud, het correct toepassen van AI en het serieus nemen van het belang van cybersecurity wordt daarom gezien als een zeer belangrijk onderdeel van industrie 4.0. Controleer regelmatig of alle verbindingen en de verzamelde data nog veilig zijn gesteld voor eventuele hackers.  

De voordelen van industry 4.0 

De voordelen van industry 4.0 zijn eindeloos. Zo profiteer je op de langere termijn van lagere kosten dankzij de automatisering en efficiëntie van het productieproces. Maar ook een hogere kwaliteit, verbeterde veiligheid en een hogere mate van flexibiliteit zijn voordelen van industry 4.0. Als organisatie krijg je dankzij industry 4.0 meer inzicht in de productieprocessen en ervaar je snel alle voordelen van de efficiëntere productie die je kunt realiseren. Met het oog op de toekomst kan industry 4.0 ook voordelen hebben met betrekking tot duurzaamheid. Verklein bijvoorbeeld de ecologische voetafdruk van de fabriek met behulp van technologieën op het gebied van energie en duurzaamheid. Wie wil er nu niet bekend staand als duurzaam en milieubewust bedrijf? 

Verschillende voorbeelden van industry 4.0 

Industry 4.0 in de maakindustrie kan er op verschillende manieren uitzien. Industrie 4.0 voorbeelden zijn onder andere het inzetten van Augmented Reality industrie 4.0. Hierbij kunnen organisaties het personeel bijstaan bij het oplossen van problemen die zich plots voordoen in het productieproces. Maar ook het beschikbaar stellen van de juiste operatorsoftware is een basisonderdeel van industrie 4.0 waar niet iedereen direct over nadenkt. De operator zal immers altijd nodig zijn, ook na digitalisering en automatisering. Door de operator de juiste software en kennis aan te bieden zal er efficiënter en veiliger gewerkt kunnen worden tijdens en na de vierde industriële revolutie. Laat ze bijvoorbeeld gebruik maken van digitale checklists die met visuele stappen ondersteuning bieden bij het correct uitvoeren van een onderhoudstaak. Door alles digitaal, via tablets, aan te bieden is de juiste informatie altijd bij de hand, kunnen operators snel en veilig werken en zijn afwijkingen of juist goede prestaties perfect terug te halen tijdens audits. EZ-GO is daarom speciaal ontworpen voor onder andere operators, die dankzij het online platform mee kunnen groeien met de snel ontwikkelende technologieën van industrie 4.0.