Kaizen Method

De Kaizen methode: Wat is het en hoe werkt het?

Iedere productieomgeving is in wezen een verbeteromgeving. Er wordt immers continu gewerkt aan het verbeteren van de snelheid, nauwkeurigheid en veiligheid van de productielijn. Om mogelijke verbeteringen in de productielijn te ontdekken en om te zetten in een verbeterplan zijn er verscheidene methoden die je kunt inzetten. De Kaizen methode is één van de klassiekere methodes die wordt ingezet in productieomgevingen. 

Wat is de Kaizen methode? 

De missie van de Kaizen methode verschuilt zich in de eigen naam. Kaizen bestaat namelijk uit twee Japanse woorden: ‘kai’ en ‘zen’, die ‘veranderen’ en ‘goed’ betekenen. De Japanse Kaizen methode is dus gericht op het doorvoeren van zoveel mogelijk verbeteringen, met als doel het tot een dagelijkse activiteit binnen de organisatie te maken. De kunst van Kaizen is het menselijker maken van de werkplaats voor de medewerkers, door werk dat mentaal en fysiek zwaar is te elimineren en met oplossingen te komen die dit werk opvangen of vervangen. Doordat de Kaizen methode in de dagelijkse werkmethodiek wordt opgenomen leren alle mensen in de productie verspillingen in het productieproces te herkennen en te elimineren. De Japanse Kaizenr methode focust zich daarmee op de langeretermijnstrategie van een organisatie. 

Zet de Kaizen methode in: kleine stapjes maken grote verbetering 

De Kaizen methode is opgedeeld in kleine stapjes, waardoor je de methode eenvoudig toe kunt passen – ook voor complexere vraagstukken. Vanwege deze kleine stapjes staat de methode ook wel bekend als de ‘kleine stapjes methode’. Alle kleine stapjes samen leiden tot een groots resultaat dat garant staat voor verbetering. Goede Kaizen voorbeelden zijn de optimalisatie van voorraadbeheersing en standaardisering van productie. Maar Kaizen kan ook betrekking hebben op de cyclus die een organisatie aanhoudt voor continuous improvement of de eliminatie van verspillingen (zoals materialen, winsten of tijd). Doordat je als organisatie iedere keer in één specifiek verbeterpunt duikt controleer je de efficiëntie van een productieonderdeel van begin tot eind. Je kijkt er dus eigenlijk naar alsof je het voor het eerst ziet, met vele nieuwe, waardevolle inzichten als resultaat. 

De 6 stappen op een rij 


Ondanks dat Kaizen ingericht is naar continue verbetering, zullen er natuurlijk regelmatig Kaizen-events plaatsvinden waarbij één probleem wordt uitgelicht. Als je dit doet, dan kun je de 6 stappen van Kaizen volgen die we hieronder voor je hebben beschreven. 
 

Stap 1: Definieer het probleem en de doelstelling 

Zonder probleem of verspilling geen mogelijke verbetering. Pak dus één specifiek probleem dat je nauwkeurig wilt analyseren en koppel een realistische doelstelling aan dit probleem, zodat je achteraf goed kunt bepalen of het Kaizen-event geslaagd is of niet. Formuleer zowel het probleem als de doelstelling zo duidelijk mogelijk.  

Stap 2: Meet de feiten 

Een probleem analyseren kan pas als je het probleem van dichtbij hebt ervaren. Ga dus vooral de werkvloer op en bekijk het probleem met eigen ogen, zodat je relevante data kunt verzamelen. Meet de feiten! 

Stap 3: Analyseer de feiten 

Als je de feiten (data) hebt verzameld kun je hier eens goed induiken. Brainstorm met andere medewerkers over de mogelijke oorzaken, bijvoorbeeld met behulp van een visgraatdiagram. Selecteer vervolgens de grootste oorzaken van het probleem.  

Stap 4: Stel verbeteringen vast 

Ga verder met brainstormen, maar deze keer over de juiste verbeteringen omtrent de oorzaken van het probleem. Stel gezamenlijk verbeteringen vast die goed door te voeren zijn binnen het omschreven tijdsbestek.  

Stap 5: Voer de verbeteringen door 

Rangschik de verbeteringen en implementeer deze binnen de organisatie. Het kan helpen om hiervoor een implementatieplan te schrijven, waarin staat beschreven wie verantwoordelijk zijn voor de implementatie van het plan, op welke manier de implementatie eruit dient te zien en welke deadline er gehanteerd zal worden. 

Stap 6: Controleren en communiceren 

Als de verbeteringen zijn geïmplementeerd is het tijd voor het uitvoeren van regelmatige controles. Is het probleem blijvend opgelost? En hoe functioneert de bedachte oplossing? Communiceer de bevindingen vervolgens met het team en maak deze tevens attent op de nieuwe werkwijze die bij de doorgevoerde verbetering hoort. 

Hoe zet je de Kaizen methode in voor jouw organisatie? 

De kunst van Kaizen ook onder de knie krijgen? Het begint allemaal bij het uniformeren van de standaard taken die door de operators gedaan moeten worden om de productie gaande te houden. Door heldere, autonoom onderhoudstaken en visuele werkinstructies op de werkvloer beschikbaar te stellen via een online platform en deze door iedereen te laten hanteren, worden bijzonderheden en verbeterpunten sneller ontdekt. Via een online platform als EZ-GO maak je dit inzichtelijk en kan iedereen de nodige stappen volgen én direct melding maken van afwijkingen in de stappen. Je weet dus precies hoe de productielijn ervoor staat en wanneer je actie moet ondernemen. Wel zo prettig als er weer audits voor de deur staan!