ClickCease

Vertrouwd door

JDE
Verkade
Friesland campina
Upfield
Heineken
Verkade
Friesland campina
Upfield
JDE
Heineken

Standard Operating Procedure (SOP)

Heeft u behoefte aan structuur en standaardisatie op de werkvloer met betrekking tot productieprocessen en -procedures? Dan is een ‘Standard Operating Procedure’, ook wel SOP genoemd, iets voor uw productiebedrijf! Middels een Standard Operating Procedure wordt het waarborgen en verbeteren van de kwaliteit van een product efficiënt gemaakt. Ook kunnen SOP’s een ander doel hebben, namelijk het standaardiseren van het werk van operators. Dit zal o.a. resulteren in het verminderen van menselijke fouten wat ongeplande stilstanden en kwaliteitsverlies kan voorkomen.

Vraag hier uw demo aan
digital inspections

Wat is een SOP?

Een ‘’Standard Operating Procedure’’, afgekort SOP genoemd, is een werkinstructie waarin uitgebreid wordt beschreven en visueel wordt aangegeven hoe een bepaalde handeling door een operator uitgevoerd dient te worden. Dit met als doel om uniformiteit te creëren in de uitvoering van handelingen en hierdoor consistentie in het eindresultaat kan realiseren. Bijvoorbeeld voor het ombouwen van een productielijn, het oplossen van een storing of het schoonmaken van een sensor. Deze SOP worden ook gebruikt als naslagwerk voor nieuwe werknemers, mochten zij nog niet genoeg kennis en ervaring hebben opgedaan voor het uitvoeren van bepaalde handelingen. Deze werkinstructies zijn vaak op papier vastgelegd en bevinden zich in werkmappen in kasten op de werkvloer. Operators zijn veel tijd kwijt aan het zoeken van deze documenten en het lezen van deze instructies. Door het digitaliseren van de Standard Operating Procedures heeft de operator altijd de meest recente versie bij de hand in de vorm van de EZ-GO app op een smart device.

De voordelen van een digitale werkinstructies zijn onder andere:

1. Een hoog veiligheidsbewustzijn
2. Vermindering in korte stilstanden van machines
3. Kleinere hoeveelheden afval, kwaliteitsgebreken en terugroepacties
4. Actuele en visuele werkinstructies
5. Efficiënte processen
6. Mobiele inspecties op elke locatie
7. Operators die betrokken zijn bij continu verbeteren
8. Makkelijk bereikbare digitale checklists

Dit alles brengt met zich mee dat u niet meer regelmatig uw papieren SOP hoeft bij te werken en opnieuw hoeft te verspreiden. Op deze manier creëert u een paperless factory.

Het platform voor elke fabriek

Verbeter de veiligheid, kwaliteit en efficiency door het digitaliseren van papieren formulieren, lijsten en andere documenten op de fabrieksvloer.

Plan demo

Hoe schrijf je een Standard Operating Procedure?

Omtrent veiligheid en kwaliteit is het van belang dat werknemers de benodigde stappen in het productieproces tot in detail juist uitvoeren. Wilt u een bepaald ISO-certificaat behalen? Dan is een Standard Operating Procedure de ideale manier voor u om de benodigde stappen in kaart te brengen. Op deze manier biedt een SOP ondersteuning voor uw gewenst te behalen ISO-certificaat. Maar hoe moet een Standard Operating Procedure geschreven worden?

EZ Factory
Continuous Improvement Software Autonomous Maintenance

Hoe schrijf je een SOP?

Bepaal wat het eindresultaat of het doel is voor de Standard Operating Procedure die u schrijft. Als u bijvoorbeeld een document schrijft waarin de procedures worden beschreven voor het in tact houden van de machines, dan is het doel om de machines goed te onderhouden en om de veiligheid te waarborgen. Dit kan bijvoorbeeld met preventief onderhoud.

De kans is groot dat uw bedrijf al enkele SOP’s heeft die in het verleden voor andere procedures zijn geschreven. U kunt eenvoudig naar die documenten verwijzen als sjablonen voor richtlijnen voor voorkeursopmaak.

  • hiërarchische stappenindeling
  • Een stroomdiagram
  • Eenvoudig stappenformaat

Breng het team bij elkaar en vraag hen hoe ze denken dat de taak moet worden uitgevoerd. Dit zijn de mensen die u gaat vragen om zich aan de SOP te houden, dus u wilt er zeker van zijn dat het logisch voor hen is en dat alle noodzakelijke taken zijn inbegrepen. Er zullen meerdere concepten en recensies zijn. Zorg ervoor dat u uw team uitnodigt om de concepten te beoordelen, zodat zij aanvullende suggesties kunnen doen. Vaak hebben medewerkers bijvoorbeeld baad bij werken middels autonoom onderhoud.

Het is mogelijk dat de SOP waaraan u werkt, afhankelijk is van andere SOP’s en teams in andere afdelingen om succesvol te worden afgerond. Bepaal of het voldoende is om naar die andere procedures te verwijzen of dat u ze aan het huidige standaarddocument voor operationele procedures moet toevoegen. Misschien heeft u een stroomschema of een kaart nodig om afhankelijkheden en verantwoordelijken duidelijk te definiëren.

Uw doelgroep kennen helpt om te bepalen hoe u uw SOP vormgeeft. Wat is de voorkennis van uw doelgroep? Beheerst uw doelgroep uw taal volledig, waarin u de SOP gaat schrijven? Hoe lang is uw doelgroep al werkzaam binnen uw bedrijf? Houd rekening met deze vragen, om zo uw SOP zo goed mogelijk op de doelgroep af te kunnen stemmen.

Schrijf een concept van uw standaardprocedure en overweeg enkele van de volgende elementen op te nemen:

  • Titelpagina
  • Inhoudsopgave
  • De specifieke procedures

Controleer of herzie de SOP elke zes tot twaalf maanden om te bepalen op welke gebieden deze kan worden verbeterd en om eventuele wijzigingen die in de huidige procedures zijn aangebracht, in kaart te brengen.

Over ons

Standard Operating Procedure met EZ Factory

Door het digitaliseren van een SOP of werkinstructie heeft de operator deze altijd bij de hand in de vorm van de EZ-GO app op een smart device. Hierdoor is hij in staat om veel efficiënter te werken, en zal hij bovendien eerder geneigd zijn om deze er bij te pakken indien hij het naslagwerk nodig heeft bij het uitvoeren van een handeling op de juiste manier.  Om het dagelijkse werk van operators overzichtelijker en leuker te maken, hebben we een app ontwikkeld voor het digitaliseren van werkinstructies, checklijsten, autonoom onderhoudstaken en audits. Hierdoor kan de veiligheid, kwaliteit en efficiëntie op de werkvloer verhoogd worden.

Door het digitaliseren van SOP’s zal het aantal onverwachte storingen reduceren, zal de beschikbaarheid van uw machines hoger zijn, blijft de kwaliteit gewaarborgd en wordt de levensduur van uw machines verlengd. Hierdoor wordt voorkomen dat onnodig omzet misgelopen wordt en dat klanten teleurgesteld worden.

Als u inlogt op de app ziet u in één oogopslag wat uw kerntaken voor die dag zullen zijn. Dit verhoogt de veiligheid, kwaliteit en efficiëntie. Uniek aan EZ-GO is dat we ons richten op de operator. Onze slogan is: “Power to the Operator!” Dit is tenslotte de man of vrouw op de werkvloer die de taken uitvoert en kan identificeren waar en hoe processen kunnen worden geoptimaliseerd. Ons doel is daarom om hun dagelijkse werk gemakkelijker en leuker te maken!

digital inspections

Nieuws

Meer Nieuws

Klaar om uw bedrijfsprocessen te verbeteren?

VRAAG DEMO AAN